Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » Sultan 2.Abdülhamid ve Teodor Herzl

Sultan 2.Abdülhamid ve Teodor Herzl

Sultan 2.Abdülhamid ve Teodor HerzlSultan Abdülhamid Han Hazretlerinin iktidarı hengamında aralarından Teodor Herzl adında bir ideolog zuhur ederek Yahudiler’in Filistin’e dönüş davalarını tazelemeye koyuldu.Bunun için,Viyana’da yayınlanan ”Nouye Presse” gazetesinin muhabiri olan Teodor Herzl önce ”Der Juden Stadt” yani ”Yahudi Devleti” isimli bir kitap yazdı.Arkasından fikirlerini daha geniş bir yahudi topluluğuna intikal ettirebilmek için İsviçre’nin Basel şehrinde ilk siyonist kongreyi topladı.Siyonizmin gayesi,Filistin’i ele geçirip orada bir Yahudi Devleti kurmak şeklinde özetlenebilir.

Teodor Herzl,bu gaye için bir zenginin desteğine muhtaçtı.Bunun için o gün Dünya’nın en büyük zengini olan Yahudi Rochild alesini seçti.Bu aileyi Münih civarında mahalli bir gazetede aleyhine bizzat yazdırdığı yazılarla korkutup,ikna ederek kendisine destekçi yapmayı başarabildi.

Rochild’in mümessili sıfatıyla güya Türkiye’de yatırım yapmak isteyen birisiymiş gibi göstererek bir kaç kere İstanbul’a geldi ve Sultan 2.Abdülhamid Han hazretleriyle görüşme fısrasıtını buldu.Sultan’dan Osmanlı borçalarının ödenmesi mukabilinde isteyen her yahudi’nin Filistin’e gidip yerleşmesi müsadesini koparmaya çalıştı.O hamiyetli padişah;

”Ecdadımın kanla aldığı toprakları benden parayla geriye almak mı istiyorsun? diyerek bu yahudi çıfıtını huzurundan kovdu.

Bu suretle,siyonistler,Sultan Abdülhamid’i devirmedikçe emelllerine muvaffak olamayacaklarını anladılar.Bunun için ülke dahilinde ve hariçte korkunç bir propagandaya başladılar.Sultan Hamid için hala bir kısım din ve tarih düşmanlarının ağzında pelesenk olan ”Kızıl Sultan” iftirası -Ermeniler’e atfedilmesine rağmen- aslında yahudilerin eseridir.En azından yaygınlaşması,onlar sayesindedir.Hatta bir iddiaya göre,Türk-Ermeni vuruşması’nda Ermenileşmiş ve ”Pakraduniler” adıyla bilinen bir Yahudi grubunun işidir.

Ermeni meselesinin başalangıcı,Rusların Akdeniz’e İskenderun üzerinden çıkmak gayelerinin eseri olduğu halde o dava yine beynelmilel siyonizmin desteğiyle hala devam eden bir iftira kumpanyası haline getirilebilmiştir.

Yahudiler sadece böyle hariçte çalışmakla kalmayıp,dahilde de ”İttihad Terakki” adıyla bir siyasi partinin teşekkülüne ön ayak olarak Sultan Abdülhamid düşmanlığını bir kısım vatan evladları! eliyle de tezgahlayabilmişlerdir.

Kaynak:Sultan Vahideddin – Kadir Mısıroğlu

Google Aramaları

  • theodor herzl ve abdülhamit
  • theodor herzl abdülhamid
  • 2 abdülhamit ve theodor herzl
  • theodor hertz
  • theodor herzl abdülhamid konuşması
  • theodor herzl 2 abdülhamit
  • teodor herzl
  • theodor hertz kimdir
  • teodor hertz
  • ii abdülhamit ve theodor herz görüşmesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*