Son Haberler
Anasayfa » Dünya Tarihi » SULTAN ABDÜLHAMİD İSRAİL`İN KURULACAĞINI 37 YIL ÖNCE TAHMİN ETMİŞTİ

SULTAN ABDÜLHAMİD İSRAİL`İN KURULACAĞINI 37 YIL ÖNCE TAHMİN ETMİŞTİ

İngiltere 19. yüzyılın ortalarına doğru başta Filistin olmak üzere Osmanlı topraklarındaki Yahudiler`i himayeyi ve onlar vasıtasıyla Osmanlı topraklarında faaliyet göstermeyi dış politikasının unsurlarından biri haline getirdi. İngiltere`nin ve Avrupa`nın zengin Yahudiler`i de İngiltere`nin desteğiyle Filistin`i vatan hâline getirmek için harekete geçtiler. Osmanlı Devleti`nin dış borçlar yüzünden 1875`te iflasını ilân etmesi, Yahudiler`e bir fırsat sundu. Osmanlı Devleti Filistin topraklarını Yahudiler`e satarak içinde bulunduğu darboğazdan kurtulabilirdi. Ancak böyle bir uygulamayı ne kadar zor duruma düşerse düşsün Osmanlı yönetiminin kabul etmesi mümkün değildi. İkinci Abdülhamid`in 17 Mayıs 1880 tarihli iradesiyle Yahudiler`in Filistin`e göçmen olarak yerleşmelerinin kapısı kapatıldı. Fakat benzer talepler İkinci Abdülhamid`in padişahlığı süresince hep karşısına çıkacak ve Filistin üzerinde yoğun bir mücadele yaşanacaktı. Prof. Dr. Vahdettin Engin, Yeditepe Yayınevi`nden çıkan “Pazarlık” isimli kitabında bu mücadeleyi belgelere dayanarak anlatır.

SİYONİZMİN DOĞUŞU

1881`de Rus Çarı İkinci Aleksandr`ın öldürülmesi üzerine Yahudi düşmanlığı iyice arttı. Yahudiler kitleler halinde Rusya`dan göç ettiler. Ayrıca Yahudiler “Sion Aşıkları” adlı bir dernek kurdular ve Siyonizm ortaya çıktı. Derneğin amacı Yahudiler`in Filistin ve Kudüs`e yerleşmelerini sağlamaktı. Yahudi, göçlerinin bir kısmı da Osmanlı topraklarınaydı. Osmanlı yönetimi, 24 Haziran 1882`de Yahudiler`in Filistin haricinde gösterilecek yerlerde 100-150 haneyi geçmeyecek şekilde yerleşmeleri şartıyla ülkeye kabul edilebilecekleri kararını aldı. Fakat bu tedbir kesin bir çözüm olmadı. Yahudiler, çeşitli yollarla Filistin`e yerleşmeyi sürdürdüler. Özellikle mahalli yöneticiler ve bölge halkı büyük paralar karşılığında hükümetin yasağına rağmen Yahudiler`e toprak sattılar. İkinci Abdülhamid, bu gelişmeler üzerine bölgedeki boş devlet arazilerden bir kısmını şahsi mal varlığı olarak satın aldı. 1895`ten itibaren, Siyonizm`i devletlerarası bir politika haline getirmek isteyen Theodore Herzl sahneye çıktı. Herzl, ömrünü bir Yahudi devleti kurulması yolunda geçirdiği için İsrail`in manevî kurucusuydu. Herzl, Filistin`de özerk bir Yahudi devleti kurulması için 1896 ile 1902 yılları arasında beş defa İstanbul`a geldi ve 17 Mayıs 1901`de Abdülhamid`in huzuruna kabul edildi. Bütün tekliflerine rağmen bir netice alamadı.

İSRAİL KURULACAK

1908`de Meşrutiyet`ten sonra Filistin`e Yahudi göçü bir anda yoğunlaştı. İttihad ve Terakki iktidarı, 1914 Ocak`ında, Yahudiler`in Filistin`e yerleşimini önlemek için alınan tedbirleri, işe yaramadıkları gerekçesiyle yürürlükten kaldırdı. İkinci Abdülhamid gelecekte neler olabileceğini anladığı için Filistin`e Yahudi göçünü engellemek için her şeyi yapmıştı. Nitekim Sultan Abdülhamid Selanik sürgündeyken, Doktoru Atıf Hüseyin Bey`e 1911`de bu mesele ile ilgili olarak, “Para kuvveti her şeyi yapar. Yahudiler de bugün hükümet teşkil edecek değiller ya. Bu bir başlangıçtır. Gaye-i emeldir. Şimdiden işe başlayıp birçok sene hatta bin sene sonra maksatlarına muvaffak olabilirler ve zannederim ki olacaklardır da” demişti.

MANEVİ KURUCUNUN RESMİNİN ALTINDA İSRAİL`İ İLÂN ETTİLER

Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere`nin Siyonizm temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu, 2 Kasım 1917`de Balfour Bildirisi yayınlandı. Bu bildiri ile Filistin`de bir Yahudi Devleti kurulması öngörüldü. Savaşın sonunda Filistin İngiltere`nin eline geçti. Yahudiler`in Filistin`e yerleşmeleri İngiltere tarafından teşvik edildi. Milletler Cemiyeti 1922`de aldığı bir kararla Filistin`deki İngiliz mandasını kabul etti. İngiltere bölgede Arap Devleti`ni kurdurmadığı gibi Yahudi göçlerine açmak suretiyle Filistin`i Araplar`dan kopardı. Filistin Arapları bu tehlikeyi gördükleri için mücadeleye başladılar. Ancak İngiltere ve diğer Batılı devletlerin desteğiyle 1948`de İsrail kuruldu. İsrail`in kuruluş bildirisi, 14 Mayıs 1948`de, ülkenin ilk devlet başkanı olan David Ben Gurion tarafından Theodore Herzl`in büyük boy bir fotoğrafının altında okundu.

Erhan Afyoncu – Bugün (06 Haziran 2010)

Google Aramaları

  • erhan afyoncu yazıları
  • abdulhamt sultan filisitin
  • abdülhamit israil
  • abdülhamit ve israil
  • abdülhamitin israil le ilgili söyledikleri
  • abdulhamt israil
  • israilin omru
  • yahudilerin ilk devletinin ömrü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*