Son Haberler
Anasayfa » Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji ; » Sultan ikinci Abdülhamîd hân ülkenin her köşesinde aynı tasarım ve değerde liseler (ar-ge -yapınlama süreci ) yaptırdı.

Sultan ikinci Abdülhamîd hân ülkenin her köşesinde aynı tasarım ve değerde liseler (ar-ge -yapınlama süreci ) yaptırdı.

Sultan ikinci Abdülhamîd hân ülkenin her köşesinde aynı tasarım  ve değerde liseler (ar-ge -yapınlama süreci) yaptırdı. 1950 senesinde Bursa ( Bursa ‘da İpek böcekçiliği Enstitüsü ) askerî lisesinin  müdürü, Bursa erkek lisesini ziyârete gitmişti. Lise müdürü kimyâger Rıfat bey, (okulun en iyi odasını kendinize ayırmışsınız. Böyle haksızlık olur mu?) dedi. Rıfat bey, (Bu lisenin her odası böyle güzel, havadar ve hoştur. Ben Manastırda bu binâda okudum. Sultan Abdülhamîd hân, büyük şehirlerde hep aynı binâları, aynı güzellikle ve aynı metânet ile yaptırmıştır. Bu binânın bakıma / tâmîre ihtiyacı hiç olmadı. Hâlbuki, karşımızda geçen sene yapılan ticâret lisesinin bu sene duvarları çatladı. Şimdi tâmîr ediliyor) dedi, tarihi birçok bilgiler verdi. Ankarada, Yenişehr istasyonundaki üstünde (Ankara lisesi ve ülkemizdeki liseler) de Bursadaki lisenin aynısı idi..

Türkiye sınırları içinde yaklaşık rakamlarla 25.800 ilkokul, 2 milyon ilkokul yaşında çocuk ve 1 milyon 200 bin öğrenci vardır, okuma oranı, %60’tır.

1938’de ise
6.700 ilkokul, 2.335.000 ilkokul çağında çocuk ve 765.000 öğrenci vardır, okuma oranı %33’tür. 1925-38 arasında Türkiye’de sadece 173 yeni ilkokul açılmıştır.

1895’te

Türkiye (osmanlı ) .toprakları içinde ortaokul ve lise sayısı 830, ortaöğretim çağındaki nüfus 2 milyon 550 bin, öğrenci sayısı 98.000, okuma oranı %3,8’dir.

1938’de ise
208 ortaokul ve lise, 3 milyon küsur ortaöğretim çağında nüfus, 95 bin küsur öğrenci vardır ve okuma oranı %3,2’dir.

Cumhuriyet, Abdülhamid döneminin eğitim seviyesine ancak 1950’lerde ulaşabilmiştir!

GATA ‘nın atası olan Askeri Tıp Okulu, Harp Okullarının temeli olan Mekteb-i Harbiyeler, Askeri Baytar Okulu, Kumral okulu, sonradan adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olan MEkteb-i Mülkiye, bugünkü İstanbul Üniversitesi tıp fakültelerinin çekirdeği olan Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye Abdülhamid döneminde geliştirilen ve bugünkü modern kimliklerine ulaşan eğitim kurumları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mekteb –i Hukuk (1880)

Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi ( 1887)

Öğretmen okulları ( Darülmualliminler ), sonraları adı Yüksek Mühendis Mektebi olan Hendese-i Mülkiye Mektebi, Osmanlı ve Cumhuriyet sanatkarlarının çoğunun bünyesinde yetiştiği Sanayi-i Nefise Mektebi ( 1882 ; bugünkü Güzel Sanatlar Fakültesinin Başlangıcıdır)

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ‘nin çekirdeği olan Hamidiye Ticaret Mektebi (1884)

Arap ve Kürt bulgar vb.  çocuklarını okutmak ve Osmanlılık vatansever milliyetci fikrini yaymak  için kurulan  ve dahice bir fikir olduğu kabul edilen Aşiret Mektebi  ( vatansever milliyetcisi üniversitesi  ) ( 1892)

Bursa ‘da İpek böcekçiliği Enstitüsü ‘nün temeli olan Harir Darütta ‘limi ve Harir Darüttahsili mektepleri (1886-1889)

Bağcılık ve Aşıcılık Okulu
Orman ve Madencilik Okulu
Polis Okulu ve Uygulama Okulu gibi son derece zengin bi okul zinciri kurulmuş
1898 yılında Ankara’da Numune Çiftliği’nin içinde açılan bir Çoban Mektebi’ni de eklememiz gerekir. Anlayacağınız, çobanların dahi okullu olmasının arzulandığı bir dönemdir Sultan 2. Abdülhamid’in iktidar yılları.

1914’e gelindiğinde 7 fakülte ve fakülteler ve 4.600 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi idi. 1938’de de yine tek üniversitemiz vardır, fakülte sayısı 8 olup, öğrenci sayısı 5.700 civarındadır…..

… Osmanlı’nın son zamanlarında bile kızların eğitimine ayrı bir özen gösterildiği ve önem verildiği aşikârdır. Kızlar önce “Sıbyan Mektepleri”ne (ilkokullar) alınıyor, oradan “Rüşdiye”ye (ortaöğretim), “İnas Rüşdiyeleri”ne (kız lisesi), “Kız İdadîleri”ne, “İnas Darülfünunu”na, (Kız Üniversitesi) geçiyordu… Meslekî eğitimde ise “Kız Sanayi Mektepleri”, “Ana Mektebi”, “Ebe Mektebi”, “İnas Sanayi-i Nefise Mektebi” (Kız Sanat Okulu) vardı… Cumhuriyet döneminde kurulduğu sanılan, “Kız Öğretmen Okulları” bile bir Osmanlı eseridir… (10)

Kaynak 1:Osmanlı kültür medeniyeti 1-2 cilt . 2:Abdülhamidhan-ın kurtlarla dansı  3:  Türk yazar ve gazeteci Nuh gönül taş
4: Rehber ansiklopedisi 5:Kaynak; H.hilmi ışık Bilim -Hakikat kitapevi 6: Abdülhamîd Devri Eğitim Sistemi (Bayram Kodaman, İstanbul-1980) 7: II. Abdülhamîd’in Garb Politikaları, (M. Kemâl Öke, Osmanlı Araştırmaları sayı-3, İstanbul-1982) 8: Ulu Hakan Âbdülhamîd Han (N. F. Kısakürek, İstanbul-1970) 9; Tarihi; Yavuz Bahadıroğlu – 18 Şubat 2013

 

 

 

 

Google Aramaları

  • osmanlı da lise sayısı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*