Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » SULTAN İKİNCİ MURAT’IN ŞEHZADE MEHMET’E ÖĞÜTLERİ’NDEN SEÇMELER

SULTAN İKİNCİ MURAT’IN ŞEHZADE MEHMET’E ÖĞÜTLERİ’NDEN SEÇMELER

Sultan İkinci Murat’ın Şehzade Mehmet’e öğütleri,

“Nasihatti Sultan Murad” adlı eserde yer almaktadır. Bu öğütler, Fatih Sultan Mehmet’in nasıl yetiştirildiğini, pınarın kaynağından nasıl beslendiğini en açık şekilde göstermektedir. Bu öğütlerden bazıları şöyledir:• ”

Oğlum! Seyrek de olsa, bir insan başkası tarafından aldatılır. Aldatılan kimse eninde sonunda düştüğü durumu anlar ve içine düştüğüdurumdan kurtulmak için çareler arar. Ancak insan kendini aldattığı zaman bunu gidermeyi beceremediği gibi, bir çareye de başvurmaz.”•

SULTAN İKİNCİ MURAT'IN ŞEHZADE MEHMET'E ÖĞÜTLERİ'NDEN SEÇMELER

“Bilirsin ki meyve, olgunlaştığı zaman güzeldir. Sen de işlerinde, tecrübeli, olgunlaşmış,güngörmüş insanları tercih etmelisin.”•

“Gençlik çağında ortaya çıkan duygularından kesinlikle uzak durmalısın. Ben, bu çağda duyulan zevk ve sefayı, uyuz hastalığına yakalanmaya benzetirim. Uyuz hastalığına yakalananlar, ancak kaşındıkları zaman rahatlarlar. Böyle bir kaşınmanın sonunda da dahakötü bir duruma düşerler. Çünkü tırnaklarıyla kaşıdıkları yerlerin derisi yırtılır, kanlar akar.Buna ancak çeşitli merhemler sürülerek çare bulunur. Bu hastalığın merhemi, islâmeczahanesinde satılır.”

• “Gençliklerinde doğru ve iyi yolda gidenler, yaşlandıkları zaman, bunun karşılığı olarak saygı ve ikram görürler. Gençliğini kötü yolda geçirenlerin sonu ise perişan bir ihtiyarlıktır.Ben, bunu göz önünde bulundurarak kötülüklerden ve günahlardan korunmaya çalıştım.”

• “Ara sıra büyük atalarımızı hatırlarım. ‘Benden sonra senin, senden sonra geleceklerin sonunasıl olacak? Soyumuz nasıl sürecek?’ Diye düşünürüm. Bugüne kadar saygı, hürmetI ve bağlılıkla geldik. Bugünden sonra aynı şekilde devam etmesini; nasıl doğduysak, nasılgeldiysek yine öyle gidelim isterim.”

• “Nice kimselere rütbeler vermiş, onların derecelerini yükseltmiştim. Karşılık olarak onlardan memnun kalmıştım. Fakat, benim yardımlarımla yükselenlerin çoğu, bu yükselişlerinin karşılığını çok pahalı ödemişlerdir. Geldikleri mevki onların başına birçok musibetler getirmiştir. Çünkü, rütbeleri küçükken yaptıkları hatalar pek göze çarpmazdı.Rütbeleri yükselince yaptıkları hatalar, kendilerine pahalıya mâl oldu.”

• “Ben, sana kılıcın nerede kullanılacağını; aklın nerede işe yarayacağını, savaşta ve ülke yönetiminde hangisinin yararlı olduğunu öğretmiştim. Kılıç kullanarak, onun yardımıyla ülkeler fethetmek için akla danışmak gerekir. Bu şekilde yaparsan yapılan işlerini sağlamabağlamış olursun. Kılıç kuvveti akıl, mantık ve sevgiyle birleşmezse bir işe yaramaz.İskender’in kırk bin kişilik orduyla, İran Şahı’nın yüzbin kişilik ordusunu bozguna uğrattığınıbilirsin. Eğer iskender, aklını kullanmamış olsaydı bu sonuca ulaşabilir miydi?”

• “Bütün bunlar gösteriyor ki, aklın gücü, daima kılıçtan üstündür. Bu, bütünüyle herşeye karşı böyledir. Ben nice kahramanların akıllarını kullanmadan, sadece kılıçlarına güvendikleriiçin yok olduklarını gördüm. Meselâ; dedem Sultan Yıldırım Bayezid, sadece kılıcınagüvenmeyip, tedbirini de onunla beraber almış olsaydı, Timurlenk olayı meydana gelir miydi?Bu olayın sonucu, bizim için daha iyi olamaz mıydı?”

• “Kuvvetli olmak elbette iyidir, fakat kuvvet Hakk’m ve aklın emrine verilmelidir.”• “Her zaman Allah’a sığın ve onun vaadlerinden emin ol. Meselâ; hayırlı bir evlâd, şefkatli bir babadan verilmesi kolay birşey istese, baba çocuğunun isteğini kırmayacak, onu mutlu ettiği için büyük bir sevinç duyacaktır. Oğlum! Allah, kullarına böyle bir babadan daha mı az şefkatlidir? Biz insanların durumları ve istekleriyle, Allah tarafından vaad edilen şeylerin durumunu verdiğim örnekle karşılaştırabilirsin.”

• “Oğlum! Şunu iyice bilmelisin: Herhangi bir şeyin, devamlı olarak kaba kuvvet, kılıç,kahramanlık ve baskı sayesinde elde edilmesiyle; akıl, tedbir, sabır, ileri görüşlülük, imtihanve uzun tecrübeler sonucunda meydana gelmesinde büyük farklılıklar vardır. Birinci yol, her zaman geçerli olmadığı gibi zararları da çoktur.”

• “Oğlum! Bir an bile olsa adaleti elinden bırakma. Çünkü Allah âdildir. Bir bakıma sen,O’nun yeryüzündeki bir temsilcisisin. O, sana, kendi isteğiyle birtakım üstünlükler vermiş vekullarının yönetiminin başına geçirmiştir.”

• “Eğer bütün öğütlerimi tutarsan, bu dünyadan ayrıldığın zaman şüphesiz cennete lâyık bir insan olursun.”

• “Şunu da iyi bilmeni isterim: Bu dünyada üç çeşit insan vardır.

Biri şudur ki: Akıl vefikirleri yerinde, geleceği az çok gören ve düşünen, hiçbir eksiklikleri olmayan insanlardır,

ikincisi: Yolların doğru ve eğri olup olmadığını bilmekten uzak olan kimselerdir. Bunlar,verilen öğütleri dinlerler, anlarlar ve kabul ederler. Çoğu zaman duyup işittiklerine uyarak yaşarlar.

Üçüncüsü: Ne kendilerinin bir şeyden haberleri vardır ne de yapılan uyarılara,öğütlere kulak asarlar. Sadece kendi isteklerine uyarlar ve her şeyi bildiklerini zannederler.Oğlum! Yüce Allah, eğer seni ilk sırada saydığım kimseler arasında yaratmışsa sevinirim.îlkinden değil de ikinciler gibiysen, sana verilen öğütleri dinlemeni isterim. Sakın üçüncüden olma. Onlar ne Allah’a ne de insanlara karşı iyi bir durumda değildirler

.””Oğlum! Padişahlar, elinde terazi tutan bir kimseye benzerler. Sen, padişah olunca teraziyi doğru tutmanı isterim. O zaman, Yüce Allah da senin iyiliğini ister. Her şey, Allah’ın bilgisi dahilindedir. Her şey ancak onun tarafından bilinebilir.”

(Öğütler, sadeleştirilerek günümüz Türkçe’sine çevrilmiştir.)
Kaynak:Mustafa Uslu – Fatih Sultan Mehmed

Google Aramaları

  • fatih sultan mehmet öğütleri
  • osmanli ogutleri
  • osmanli padisahlarindan ogutler
  • fatih sultan mehmete öğütler
  • osmanlidan genclere nasihatler
  • atalarımızın gençlige verdiği öğütler
  • akşemseddinin fatih sultan mehmet\e öğütleri
  • sehzade mehmet
  • 2 muratım oğluna nasihatı
  • tilkinin öğütleri ve padişahın oğulları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*