Son Haberler
Anasayfa » İngiliz valisi mustafa kemal; » TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir.

TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir.

TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir.

Türkiyeyi Kimse Kurtarmadı!

Tarihi gerçekler de bunun en büyük ispatıdır..Zaten sadece Resmi Propagandayı yani okul kitaplarını,televizyonlarda bize dayatılanı anlatılanı fazla beynimize yaklaştırmadan daha sağlıklı bir mesafeden ve objektif gözlerle 89 yıllık tarihimizi takip ve analiz edersek kolaylıkla bunun ap açık bir Proje olduğunu görür ve anlarız.

T.C. projesinin en önemli maddeleri;

1-Halifeliği kaldırmak (böylelikle İslam dünyasını başı boş bırakmak istediler. sonuçları ise ortada,Osmanlıdan sonra hiçbir müslüman ulus ve devlet siyonist saldırılar ve iç çatışmalar yüzünden sükunet ve huzuru asla bulamamıştır)

2- Türk milletini yavaş yavaş İslam’dan uzaklaştırmak (böylelikle Cihad etmesini engellemek, Yurtta Sulh (SUS) Cihanda Sulh (SUS) söyleterek, Türkün cenk etmesini engellemek, 600 yıldır batıyı olduğu tehlikeden artık kurtarmaktı)

3-Türk milletini zamanla kendi kültüründen, İslam tarihinden uzaklaştırıp büyük kısmını batı kültürü ile birleştirip, geri kalan kısmınıda İslam öncesi inanç ve geleneklerle doldurmak.

4-İstanbul için Napoloen şöyle demiş; İstanbulu kim yönetirse dünyayı o yönetir. İşte bu yüzden boğazlara kadar inen Ruslara İstanbulu kaptırmamak için Somanlı Rus ilişkileri yok edilip T.C. devleti kurulmalıydı.

5-Rusların sıcak sulara inmesini engellemek için yine T.C. kurulmalıydı,Karstan Hataya kadar olan bölge Ruslardan korunmalıydı.

Şimdi bu başlıkları ve diğer konuları izah etmeye çalışacağım,iyi okuyun tamam mı ?
Türkiye yani osmanlıdan kalan anadolu toprakları dış güçler tarafından bölünmüş bölge bölge alınmıştır.yunanların işgal etttiği topraklar sadece izmir ve trakyanın bir bölgesinden ibaretti.Ozaman şöyle anlatayım size;

1. M.Kemal yunanlılar dışında diğer devletlere tek bir kurşun bile sıkmamış ve onun yönettiği asker,ingilz,fransız,italyanlar ile savaşmamıştır. çünkü bunlar zaten kandileri çekildi.
Savaşanlar milletlerin,köylülülerin kendi imkanlarıyla verdikleri savaştan başka hiçbirşey değildir.

2-Yunanlılar bir anlık eskişehire kadar gelmiş olsalar bile M.Kemalin başında bulunduğu askerle tam anlamıyla çarpışmadan geriye doğru yakarak ve yıkarak geri çekilmiş, ve M.kemal izmire varmadan bunlar gemilerine binip apar topar korkup kaçmıştır.. Kimden korktuklarını söyleyeyim mi ? İngilizler ! Çünkü Mustafa kemalin bu savaşta kaybedilmesi bütün planların sonunu getirecekti.İşte o Denize döktük bir uydurmadır öğrenin sizde..!!

Şimdiii, Bunlardan şunu anlıyoruz. M.kemal olmasaydı bile ingilizler, fransızlar ve italyanlar kendi emellerine siyasi anlamda artık ulaşınca geri çekilip evlerine dönmüşler. Amaçsa Büyük İsrail Devleti emelidir. Ve bunu 2.Dünya savaşından sonrada başarmışlardır.Bir zamanlar Osmanlılara ait olan filistin toprakları 10 15 yıl sonra Kudüste resmi olarak devlet haline getirilmiştir en sonunda. Osmanlı izin vermiyordu buna, çünkü Kudüs peygamberler şehriydi ve orayı kaybetmek ruhani bir huzursuzluk ve güçsüzlük getirecekti Osmanlıya. Hatta Dünyanın en zengin Yahudilerinden ve ABD devletini kuran Rothchild Ailesi Abdülhamite ’’ Kudüsü bize verin hem bütün borçlarınızı silelim hemde üstüne para verelim’’ diye getirilen küstah teklifine karşı Osmanlı Padişahı Abdülhamit neredeyse teklifi getiren Rotchild ailesinden olan şahsı öldürüp kellesini geri yollayacaktı. (Kudüs Kanla Kazanıldı,Ancak Kan ile Alınır.Abdülhamit Han.)

Türkiye devletinin kabul edilmesinin en önemli nedeni; Rusların sıçak denizlere inmesini önleyecek bir devlettir.

“Böylece Anadolu (istiklal savaşı) zaferinin temelinde:1- Anadolunun (istiklal savaşı) Kapitalist Batı ile Sosyalist Doğu arasında tampon devlet olması,2- Halifeliğin kesinlikle ortadan kaldırılması,3- İttihatçıların -tıpkı Menderes gibi- parçaladığı Osmanlı idareci kadrolarının yeniden iktidarı ele almasının biricik çaresi olması zorunluluğunun etkileri açıkça görülür.Bu açıdan bakılırsa Mustafa Kemal, Anadolu zaferi sonunda kurulan yeni idarede, yalnız, tabu olarak kullanılabilirdi. Nitekim halk, Mustafa Kemal’in kişiliğini kabul etmiş, kurduğu idareyi kesinlikle kabul etmemiştir.

Kemal Tahir, Notlar/Roman Notları 3, Bağlam Yayınları, 1991, sf; 206

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, tıpkı Osmanlı’da daha önceki isyanlarda olduğu gibi, “kapıdan uzak düşenlerin” kişisel heveslerinin bir sonucudur ve bu nedenle başarısızlığa yazgılıdır.Türkiye SSCB’ye karşı Batı için tampon görevi görmesi amacıyla kurdurulmuştur:“Türkiye’nin bu tampon ödevini gerek emperyalistlere, gerek Bolşeviklere ilerde zarar vermeyecek bir hale getirilmesi için Osmanlı İmparatorluğu ile İslam Halifeliği’nin ortadan kaldırılması da şarttı. Bunu, emperyalistler, kendileri Hıristiyan güçlerle yapmayı, İslam sömürgelerine karşı uygun bulmadılar. İçerden bu işi kıvıracak adam aradılar. Mustafa Kemal ve arkadaşları buna hemen talip oldular. Bu talip oluş aslında –hele ilk zamanlar– bu Mustafa Kemal ve arkadaşları çetesi için hiçbir şeyi garanti etmiyordu. Çünkü emperyalistlerle yapılan bütün anlaşmalar gibi, bu anlaşma da, şeytanla çuvala girmekti. Kahbelik emperyalizmin ahlak kurallarının ana temeli olduğu için kendi memleketine ne kadar gaddarca ihanet ederse etsin, kiralık hainler için kesin garanti hiçbir zaman söz konusu olamazdı.

Kaynak; Kemal Tahir -Çöküntü – Notlar s. 263.

Prof. Dr. Ali Arslan Diyork ki ;

Ruslar istanbul’a kadar geliyor ama istanbul’a girmiyorlar hatta marmara denizine bile yaklaşmıyorlar. Çünkü ingilizlere söz vermişler . ruslar yeşilköye kadar gelmişler fakat denize inmemişlerdir.Çünkü ingilizlere verdikleri sözü tutmaka için çünkü ; artık ingiltere ve rusya beraber ….rusya ile ingiliz arasında bir anlaşma var. ingiltere diyorki kars’tan aşağıya inme öbürüde (rusya) diyorki yukarı çıkma ..

(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı. Prof. Dr. Ali Arslan)

Hasan Koni Diyorki; İngilizlerle ruslar topraklarımızı paylaşma anlaşması yapıyorlar.

Kaynak; Hasan Koni-Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi

Türkiye devletinin kabul edilmesinin en önemli nedeni; Rusların sıçak denizlere inmesini önleyecek bir devlettir.

Kaynak; Prof. Dr. Anıl Çeçen Atatürk Enstitüsü Genel Yazmanlığı, Halkevleri Genel Yazmanlığı, UNESCO Eğitim Komisyonu Üyeliği, Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara Temsilciliği ve Sanat Kurumu Başkanlığı yaptı.

Bu video’da 3 kemalist tarihçi aynı gerçeği itiraf ediyor. Atatürk türkiye’yi kurtarmadı gerçeginin 3 kemalist tarihçi tarafından teyyit edilmesidir.

Ama T.C devleti ne yaptı.? Bedava verdi.

Öyle ise ;Ey zavallı Kemalistler! ‘’O olmasaydı, bizi kurtarmasaydı’lardan ne zaman vazgeçeceksiniz?
Ya da artık farkında olmadan Siyonistlerle işbirlikçi olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? bu Türk,Müslüman hatta insan düşmanı yobaz zihniyetten artık vazgeçin..!

Bazı yobaz kemalistler ‘’o olmasaydı biz müslüman olmazdık, türk olmazdık’ falan saçmalıklarını durmadan papağan gibi ezberlemiş tekrarlıyorlar..Bu şekilde bazı bazı tv kanallarında çıkıp saçmalıyorlar, ama nedense o müslümanlığı savunan Tv kanalları her yılbaşında da stüdyolarını çamağaçları ile süslüyorlar. Ve o şekilde konuşan kemalisterde evlerine çamağacı alıyor biliyoruz..Bu müslümanlık çelişkisini nasıl izah edeyim başka hıı ???.

İŞTE; Batı için en etkili ve en az kayıplı, en az masraflı müslüman türk tehlikesinden kurtulmanın adı, T.C Projesidir.

Bakın hristiyanlar diyorlar ki ortodoksluğun başı vatikan olacak, ama islam dünyasının halifesi olmayacak.görüyormusunuz rahatlığı ?

Merak ediyorum acaba osmanlı parçalandıktan sonra Suriyeyi kim kurtardı ? Milleti savaşmı verdi siyonistlere karşı.? Osmanlıdan sonra Irakı kim kurtardı siyonistlerden ? Hicazı kim kurtardı ? Yemeni kim kurtardı ? Libyayı kim kurtardı ? Msırı kim kurtardı ? Fas’ı, Cezayiri, Tunusu kim kurtardı ? anlamıyormusunuz  hala ? Bu ülkeler nasıl kurtulduysa tertemizce Türkiyede okadar kurtuldu !!!! Biz hiçbirşey yapmadık. Atatürk hiçbirşey yapmadı..Irakın sınırını kim çizdiyse T.C’ninde sınırını O çizdi. Suriyenin, Libyanın, Mısırın sınırını kim çizdiyse T.C’ ninde sınırını O çizdi.Düşünün bir, Irak, Suriye, Yemen, Hicaz, Mısır vb bunların hepsi Osmanlının vilayetleriydi. Tam 600 yıl bizim vilayetlerimizdi..Ve söylüyorum; Irakın Suriyenin Mısırın düzenini rejimini kim kurduysa Türkiyeninde rejimi O kurdu. Şimdi dersiniz ki;
‘’Avrupalılaşmasaydık bugün cahil,cuhal,köhne,ve hala yerimizde din ile sayıyor olurduk.’’ diye serzenişlerinizi duyar gibiyim.? Peki kimsenin haberi varmı Abdülhamit’in Japonya cumhurbaşkanına yürüyen ve ezan okuyan,konuşan bir kurmalı ROBOT hediye ettiğini? Bilmezsiniz,çünkü bilemezsiniz.işiniz gücünüz ancak araştırmayıp muhalefet yapmak.Ama biz biliyoruz işte.Çünkü biz araştırıyoruz güzel kardeşim. Bizim FARKımızda burda zaten..

Pekii, ben size bir şey söyleyeyim. Bu ingilizler, Fransızlar,İtalyanlar, Yunanlar gitmeseydi de,ülkemize tamamen sahip olsalardı, kalsalardı ne yaparlardı Allah aşkına.? Bak güzel kardeşim, Bak kandırılmış bacım;
İngiliz bu millete Kuran’ı yasaklayamazdı, İngiliz bu ülkede idam edilen Menderes dönemine kadar ezanı türkçe okutamazdı, ingiliz bu ülkede dini köhneleştiremezdi, İngiliz kendi yumruğuyla hilafeti kaldıramazdı..Şeriatı kaldıramazdı..Erkeği kadın, Kadını erkek yapamazdı,Atesit yapamazdı vb bunların hiçbirisini bu millet, bir ingiliz şerefsizine ölümü pahasınada olsa asla yaptırmazdı tamam mı !

Ama M.kemal ve ismet İnönü ve onun gibi düşünen insanlar ordumuzuda kandırdılar,milletimizide kandırdılar,hilafetide kaldırdılar,1950’li yıllara kadar ezanı türkçede yaptırdılar, peygamberimizin ‘’sarık meleklerden gelmedir,takın’’ dediği sarığıda kaldırdılar, arapçayıda kaldırdılar,Ateistte yaptılar,travestide yaptılar,terörüstte yaptılar, yaptılar da yaptılar..

Ulan o kadar yaptılar ki; aynı dönemde komunist Rusya tam bir Komunist devrim yaptı ama kiril alfabesini değiştirdmedi, ANLAYABİLDİN Mİ şimdi amcaoğlu ?!!

İşte sizin uğruna Atasını savunduğunuz, T.C Projesi böyle kuruldu…Unutmadan bugün 10 Kasım.Allah Kemalistlerin Ata’sının Ruhunu Şad Etsin,Günahlarını da affetsin.Büyük BELA’lar açtı başımıza büyüükk…

bu iddiaları 3 ayrı tarih bilimci tarafından kaynak gösterrek ispat etmeye çalışacagım zaten bilinen şeyler bunlar ama bu zamanda gençlik kitap okumak yerine böyle videolarizlemeyi tercih ettiğinden inşalllah faydalı olur..;

”Atatürk  türkiye’yi kurtarmadı” gerçeğini bir KEMALİST tarafından  da teyit edilmesidir;Bir koyu kemalist de aynı gerçegi itiraf ediyor.

Atatürk’ün döneminde TC’nin kabul edilmesinin nedeni sovyetlerin birliğinin sıcak denizlere inmesine önleyecek bir tampon büyüklükte bir devlettir. Yoksa İngilizlerin planı Anadoluyu sevr haritası dediğimiz harita  doğrultusunda parçalamaktır. balkozinasyonu anadoluya getirmek isterler.

Kaynak; .Prof. Dr. Anıl Çeçen -Atatürk Enstitüsü Genel Yazmanlığı, Halk evleri Genel Yazmanlığı, UNESCO Eğitim Komisyonu Üyeliği, Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara Temsilciliği ve Sanat Kurumu Başkanlığı yaptı.

Sykes-Picot Anlaşması ;I. Dünya Savaşı sırasında, 29 Nisan 1916’da Kut’ül Ammare Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı 6. Ordusu karşısında bozguna uğramasından 17 gün sonra 16 Mayıs1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yapılan[1] ve Türkiye’nin Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır.

1915’te Arabistan Yarımadası’nı ele geçiren İngiltere, Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekke’li Şerif Hüseyin’i destekleyerek Irak ve Filistin toprakları üzerinde kendisine bağımlı bir Arapdevleti kuracaktı. Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır’daki İngiliz Yüksek Komutanı McMahon arasında böyle bir antlaşma gizli olarak imzalanmıştır. Fransa böyle bir plana karşı çıkıp İngiltere’ye baskı yaparak yeni bir antlaşma yapılmasını istedi. Rusya’nın onayı ile imzalanan bu antlaşmaya göre;
1. Rusya’ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı,
2. Fransa’ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ileSuriye kıyıları,3. İngiltere’ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamyaverilecektir.
4. Fransa ile İngiltere’nin elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,5. İskenderun serbest liman olacak,
6. Filistin’de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.
1917 devriminden sonra Rusya antlaşmadan vazgeçmiş, Lenin gizli olan bu anlaşmayı dünya kamuoyuna açıklamıştır.KAYNAK:
1. ^ Jodie Gaudet, ed. (2008) (İngilizce). 1001 Days That Shaped the World. Barron’s Educational Series. ss. 648. ISBN 0-7641-6135-0. “The Sykes-Picot agreement was a diplomatic deal between France and Britain.”

Rusların İstanbulu, anadoluyu ve Anadoludan  da dünyanın en çok petrol bulunduran belgesi Körfeze uzanmasını engellemek için TC projesi şarttı.

A) İstanbul ve Adoluyu’nun batılılar için büyük önemi B) Batılılar İstanbul’u ve anadoluyu’yu Ruslara bırakmamak için TC projesini uyguladı. C) Türklerin başına da gayri müslim (yahudi-mason) olan m. kemali (en son meclis konuşmasına,medeni bilgiler ve 1931 tarih kitabına bakınız )  getirerek Türkleri dinsiz, veya ”ılımlı Müslüman” yapmak , Cihad ve Cenk yerine ”yurtta sulh , cihanda sulh” diyen Türkler, ucuz Asker , batı ürünlerini tüketen bir topluluk olmasını sağlamak. Bu proje ile ”belirli bir zamana kadar ” TC TAMPON BÖLGE olarak Rusları engeleyecekti.  Bu 2. bölümde 2 ayrı Tarihçi /araştırmacıyı daha kaynak olarak ilave ettim. Ama asıl önemli olan bu ”Atatürk  türkiye’yi kurtarmadı” gerçeğini bir KEMALİST tarafından  da teyit edilmesidir. lütfen izleyin .

Bu toprakları o zamanın ABD’si , yani dünya lideri İngiltere Türklere böylelikle bırakmak zorunda kaldı . Bununla ilgili bir kanıt olarak Türkolog Mustafa Armağan’ın 29.temmuz 2012 deki Lozan’ın gizli maddeleri yazısına bir bakalım.  Diyor ki ; 19 şubat 1920 tarihli ingiltere Genelkurmay Başkanı’nın talepnamesinde, vazgeçilecek topraklar belirtilmişti zaten. Nitekim bu belgede açıklanan asgari sınır, İngilizlerin Lozan’da bize bıraktıkları topraklarla neredeyse birebir örtüşüyordu. Konunun uzmanı Marian Kent Lozan’da ortaya çıkan sınırlarımız için şu yorumu yapar.; ” İroniktir. bu koşullar , nerdeyse tamı tamına 1919 başlarında Donanma Bakanlığı’nın desteklediği İngiliz Genelkuray’ının savunduğu koşullardı. [” Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler”. ist .1999s.; belge cab.24/116,Cp 2275 ekD,s. 7-8]

Özetle ; İngiltere Genelkurmay Başkanı’nın talepnamesinde , vazgeçilecek topraklar belirtilmişti zaten. Nitekim bu belgede açıklanan asgari sınır , İngilizlerin Lozan’da bize bıraktıkları topraklarla nerdeyse birebir örtüşüyordu. Yıl 1920 Şubat!  Birde bu konuyu Türkolog Mustafa Armağan’dan TV net de ki ”Tarih Atlası ”Prog. dan dinleyelim… Sevri kimse onaylamadı sevr bir oyundu , sevr bir taktikti ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiydi böyle bir haritanın yaşama şansı yoktu. [Türkolog -Mustafa Armağan]

1; Böylelikler zaten pek kabul görmeyen sevr antlaşması yerine , Lozanda m. kemal ve İsmet inönü Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması kararlaştırılıp sonrada gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi birde Sevr de dayatılan sınırlara bakalım… Sevr haritasında yani bu haritada Türklere o kadar küçük bir Alan tanılıyor ki , Türkler bu alan ile Asla kaybettiği topraklardan vazgeçmeyerek her zaman Cihad/Cenk edip o kaybettikleri , en azından Misaki Milli sınırları geri alıncaya kadar gayret ederlerdi. 2. Türkler Devlet geneleğinden geldikleri için diğerlerinden önce toparlanıp yeniden Anadoluya hükmederlerdi. 3. Ruslar Ermenileri kurtarıyorum diyerek Anadoluya girmiş olurdu ve taa Hataya, kerkük ve Musula Kadar ilerlerdi ve bu durumdua hiç bir batı ülkesi istemiyordu. Rusları birlik olarak çıkarsalardı bile… Bu pahalıya mal olurdu buda işlerine gelmediği için TC. PROJESİ ŞARTTI!!!lütfen izleyin .

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

1nci Bölüm;https://www.facebook.com/video.php?v=707327442656170

2nci Bölüm;https://www.facebook.com/video.php?v=707331509322430&saved

İngiliz Valisi M.kemal ;

TC’Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi’dir.

http://yakintarihimiz.org/tcbir-ingiliz-siyonizm-mason-projesidir.html

Milli Mücadele Komutanları Gözüyle Yakın Tarihimiz; İngilizlerin kendilerine karşı direnen Altıncı Ordu Kumandanı Ali İhsan Sabis’i görevden alarak yerine Mustafa Kemal’i atamak istedikleri (belgelerle) kesindir;

http://yakintarihimiz.org/ingilizlerin-kendilerine-karsi-direnen-altinci-ordu-kumandani-ali-ihsan-sabisi-gorevden-alarak-yerine-mustafa-kemali-atamak-istedikleri-belgelerle-kesindir.html

Türkiye Cumhuriyeti’nin Mimarı İngilizlerdir.İngilizlerden Bize Açıkça Cumhuriyet Teklif Geliyorİngiliz hükümeti, Ankara hükümetine ”Cumhuriyet rejimine geçin,Başkenti Anadolu’ya taşıyın ve Padişahı siyaset dışı bırakın” teklifi; Kazım karabekir anlatıyor.http://yakintarihimiz.org/turkiye-cumhuriyetinin-mimari-ingilizlerdir-ingilizlerden-bize-acikca-cumhuriyet-teklif-geliyoringiliz-hukumeti-ankara-hukumetine-cumhuriyet-rejimine-gecinbaskenti-anadoluya-tasiyin-ve-padi.html

Cafer Tayyar Paşanın ifadesiyle ;Kör olası İngilizler, başımıza Mustafa Kemal Paşa’yı getirdiler!

http://yakintarihimiz.org/cafer-tayyar-pasanin-ifadesiyle-kor-olasi-ingilizler-basimiza-mustafa-kemal-pasayi-getirdiler.html

Kazım Karabekir; Mustafa kemal’in Samsun’a gidebilmesi için İşgalci İngilizler tarafından verildiği belirtilen izin belgesi;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-samsuna-gidebilmesi-icin-isgalci-ingilizler-tarafindan-verildigi-belirtilen-izin-belgesi.html

Bandırma Vapuru’yla Anadolu’ya açılan Mustafa Kemal, habersiz bir kaçışla değil, İngilizlerden alınan vizeyle resmi bir görevle ayrılıyor İstanbul’dan.Anadolu’ya gidecek kişinin M. Kemâl olmasını İngilizler istedi! Peki Neden? http://yakintarihimiz.org/bandirma-vapuruyla-anadoluya-acilan-mustafa-kemal-habersiz-bir-kacisla-degil-ingilizlerden-alinan-vizeyle-resmi-bir-gorevle-ayriliyor-istanbuldan-anadoluya-gidecek-kisinin-m-kemal-ol.html

“İngilizler olmasaydı M. Kemal muhtemelen bir dernek başkanı olarak askeri ve siyasi kariyerini tamamlardı.”

http://yakintarihimiz.org/ingilizler-olmasaydi-m-kemal-muhtemelen-bir-dernek-baskani-olarak-askeri-ve-siyasi-kariyerini-tamamlardi.html

M.Kemal, İngilizlerden valilik bekledi Milli mücadeleyi o başlatmadı. Ayşe Hür, Atatürkle ilgili ezberleri bozdu;http://yakintarihimiz.org/tarihci-ayse-hur-m-kemal-ingilizlerden-valilik-bekledi-milli-mucadeleyi-o-baslatmadi-ayse-hur-ataturkle-ilgili-ezberleri-bozdu.html

M. Kemal İngiltere´nin Türkiye Valisi idi veya M.kemal’in İngiliz Hakkındaki görüşleri;

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-ingilterenin-turkiye-valisi-mi-idi.html

M. Kemal’ın yönetimi ingilizlere teslim etmesi gereken belgenin türkçesi ;

http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-yonetimi-ingilizlere-teslim-etmesi-gereken-belgenin-turkcesi.html

Osmanlıyı İngiliz-yahudi ittifakı yıktı; cumhuriyeti onlar kurdu;

http://yakintarihimiz.org/turkiye-cumhuriyetinin-mimari-ingilizler.html

Mustafa Kemal Ölüm Döşeğinde İngiltere Büyük Elçisinin Türkiye Devletinin Başına Geçmesini İstemiş;

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-olum-doseginde-ingiltere-buyuk-elcisinin-turkiye-devletinin-basina-gecmesini-istemis.html

İngilizler gelir gelmez ilk icraatları bir tanesi istanbuldaki meclisi dagıtmak oldu (istanbul’u işgal ettiler ülke genelinde işgali yaygınlaştırabilirlerdi ama öyle yapmayıp)Niye böyle yaptılar? çünkü o meclisi dağtmazsanız ankarda yeniden bir meclis nasıl kurabileceksin yine ozaman yapılanların hepsi bir plan dahilinde olmuştur ..

http://yakintarihimiz.org/ingilizler-ilk-icraatlari-bir-tanesi-istanbuldaki-meclisi-dagitmak-oldu-niye-boyle-yaptilar.html

İngilizler İstanbul’daki “Meclis-i Mebusan”ı dağıttılar,Neden? Ama kapatıldıktan sadece 12 gün sonra, 23 Nisan 1920′de Ankara’da “Büyük Millet Meclisi” adıyla toplanarak tekrar faaliyete geçti ?

http://yakintarihimiz.org/ingilizler-istanbuldaki-meclis-i-mebusani-dagittilarneden-ama-kapatildiktan-sadece-12-gun-sonra-23-nisan-1920%E2%80%B2de-ankarada-buyuk-millet-meclisi.html

İngilizler bu ( “Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti””) hükümete ve kurucularına karşı düşmanca bir tutum içine girerlerken, Mustafa Kemal’in İstanbul’dan ayrılmadan önce, İstanbul’dan ayrılırken ve Samsun’a gelişinde İngilizlerle temas içinde olduğunu biliyoruz..http://yakintarihimiz.org/ingilizler-bu-islam-cumhuriyetine-hukumete-ve-kurucularina-karsi-dusmanca-bir-tutum-icine-girerlerken-mustafa-kemalin-istanbuldan-ayrilmadan-once-istanbuldan-ayrilirke.html

İngilizler M. kemal’i neden sever?

http://yakintarihimiz.org/ingilizler-m-kemali-neden-sever.html

İngilizler İstanbul’dan Nasıl Çıktı?

http://yakintarihimiz.org/ingilizler-istanbuldan-nasil-cikti-2.html

İngilizlerle yahudiler, yalanlarla, müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı İslâm devletini yıktılar. . Müslümanları aldatmak için, satılmış nâmussuzları kullanmaktadırlar. Bunları kahraman olarak tanıtırlar.Kıdemli albay Hüseyin Hilmi Işık, Büyük oyunu Ifşa Ediyor;

http://yakintarihimiz.org/ingilizlerle-yahudiler-yalanlarla-musluman-evlatlarini-aldatip-osmanli-islam-devletini-yiktilar-muslumanlari-aldatmak-icin-satilmis-namussuzlari-kullanmaktadirlar-bunlari-kahraman-olarak-tanit.html

Hıristiyanlar, (ingiliz,siyonist mason projesi) islâm devletlerini yıkamadıkları için, siyâsî oyunlarla, yalanlarla, hîlelerle, içerden yıkdılar. Bunların topraklarında, muhtelif, laik (yahudi merkezli kimselerle) hükûmetler kurdular.http://yakintarihimiz.org/hiristiyanlar-ingilizsiyonist-mason-projesi-islam-devletlerini-yikamadiklari-icin-siyasi-oyunlarla-yalanlarla-hilelerle-icerden-yikdilar-bunlarin-topraklarinda-muhtelif-laik-yahudi-merkezl.html

İngilizlerin, (hırıstyan,siyonizm,mason projesi) Sömürdükleri yerleri idâre edenlerin adları, Ahmed, Mehmed, Mustafâ, Alî gibi müslimân ismleri idi. Bunların göstermelik parlamentoları (meclis) olmuş,hep ingilizlerin emri ile hareket etmişlerdir.http://yakintarihimiz.org/ingilizlerin-hiristyansiyonizmmason-projesi-somurdukleri-yerleri-idare-edenlerin-adlari-ahmed-mehmed-mustafa-ali-gibi-musliman-ismleri-idi-bunlarin-gostermelik-parlamentolari-meclis-olmus.html

Mustafa Kemal‘ bir ingiliz casusudur. işbirlikçisidir . Türk-Yunan savaşının sadece bir muvazaadan (anlaşmalı döğüsten) ibaret..Yunan askerlerinin İzmir‘e çıkışlarının, ingilizler‘e Mustafa Kemal tarafından telkin ve ilham edildiği avrupa tarihlerinde (şerefli türk tarihlerince) bilinmektedir.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-bir-ingiliz-casusudur-isbirlikcisidir-turk-yunan-savasinin-sadece-bir-muvazaadan-anlasmali-dogusten-ibaret-yunan-askerlerinin-izmire-cikislarinin-ingilizler.html

Kurtuluş Savaşında Yedi Düvele Karşı Savaşmadık!…? Milli Mücadele’de sadece Yunan’a karşı savaştık;Milli Mücadele Dönemi Aslında Basit (kçük) bir Türk-Yunan Savaşıdır. İngilizlerin istedikleri rejimin kurulması için üç seneden daha fazla süren bir katliam(ve siyasi) süreciydi.

http://yakintarihimiz.org/kurtulus-savasinda-yedi-duvele-karsi-savasmadik-milli-mucadelede-sadece-yunana-karsi-savastikmilli-mucadele-donemi-aslinda-basit-kcuk-bir-turk-yunan-savasidir-ingilizlerin-istedikleri-rej.html

1923‘deki Lozan antlaşmasına kadarki dönem, esas itibariyle diplomatik bir süreç ve İngilizlerin teşvikiyle Batı Anadolu’ya çıkan Yunan ordusuna karşı sınırlı bir savaştı; Fikret Başkaya(Özgür Üniversite)

http://yakintarihimiz.org/1923deki-lozan-antlasmasina-kadarki-donem-esas-itibariyle-diplomatik-bir-surec-ve-ingilizlerin-tesvikiyle-bati-anadoluya-cikan-yunan-ordusuna-karsi-sinirli-bir-savasti-fikret-baska.html

Milli Mücadele Yunanlıların haksız ve hilekâr saldırılarına ve bu işgal saldırılarında işledikleri cinayet ve kötülüklere engel olmaktan ibarettir.

http://yakintarihimiz.org/milli-mucadele-emperyalist-devletlere-karsi-olmadigi-silahli-catismanin-basladigi-donemde-de-sik-sik-dile-getirilmistir.html

Yunanlıları İzmire taşıyanlar da ingilizlerdir.

http://yakintarihimiz.org/yunanlilari-izmire-tasiyanlar-da-ingilizlerdir.html

Yunan Ordusunun Galibiyete Rağmen Müttefik (ingiliz) Devletlerin Baskısı İle Geri Çekilmiştir.  Mustafa Kemal’e Yunanlılarla olan anlaşmazlığı harp yoluyla halletmesi işaret edildi. Ve bu meselenin halli (ingilizler tarafından)  ona bırakıldı? Yunanlıları Trakya’dan çıkarmasına gelince: Bu, herkes tarafından bilinen bir komedyadır?http://yakintarihimiz.org/yunan-ordusunun-galibiyete-ragmen-muttefik-ingiliz-devletlerin-baskisi-ile-geri-cekilmistir-mustafa-kemale-yunanlilarla-olan-anlasmazligi-harp-yoluyla-halletmesi-isaret-edildi-ve-bu-mese.htm

İşgalci Yunanistan Başbakanı Venizelos, Mustafa Kemal’i Nobel’e Aday Göstermişti.

http://yakintarihimiz.org/isgalci-yunanistan-basbakani-venizelos-mustafa-kemali-nobele-aday-gostermisti.html

Yunan ordusunu denize dökmedik;

http://yakintarihimiz.org/yunan-ordusunu-denize-dokmedik-2.html

“Yunan’ı denize dökmek” hikaye;

http://yakintarihimiz.org/yunani-denize-dokmek-hikaye-2.html

 

 

Google Aramaları

  • atatürk siyonist miydi
  • ataturk ve siyonizm
  • türkiyeyi ıngılızler kurdu
  • ataturk siyonist mi
  • tc bir ingiliz mason projesidir
  • ataturk siyonist
  • türkiyedeki siyonistler ve masonlar
  • Atatürk ingiliz projesi mi
  • cumhuriyeti ingilizler kurdu
  • türkiyeyi ingilizler mi kurdu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*