Son Haberler
Anasayfa » Türkiye'deki Yahudiler ve Masonlar; » TSK’nın %90’nını (üst kadroları) Yahudi veya ermeni generaller oluşturmakta.

TSK’nın %90’nını (üst kadroları) Yahudi veya ermeni generaller oluşturmakta.

Üst rütbeli Mason Komutanlar;

TSK’nın %90’nını (üst kadroları) Yahudi veya ermeni generaller oluşturmakta.

Orgeneral Cevdet Sunay, Orgeneral Emin Fahrettin Özdilek , Orgeneral Refik Tulga, Orgeneral Necdet Üruğ, Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı (Refahyol Hükümetinin yıkılması sürecinde TSK Genelkurmay Başkanı ,Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ,Orgeneral Hilmi Özkök ,Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Orgeneral İlker Başbuğ ,Oramiral Nejat Tümer, Orgeneral Osman Sedat Celasun, Oramiral Bülent Ulusu ,Orgeneral İrfan Tansel ,Orgeneral Turgut Sunalp ,Oramiral İrfan Tınaz ,Orgeneral Haydar Sükan ,Oramiral Zahit Atakan ,Oramiral Orhan Karabulut ,Oramiral Vural Bayazıt ,Oramiral Salim Dervişoğlu ,Orgeneral Selahattin Demircioğlu ,Orgeneral Adnan Ersöz ,Orgeneral Çevik Bir ,Orgeneral Kemal Atalay ,Orgeneral Necati Özgen ,Oramiral Arif Akdoğanlar ,Korgeneral Hasan Sağlam , Korgeneral Abdullah Tırtıl ,Tümgeneral Prof. Dr. Ömer Şarlak.

Kaynak;  Yılmaz Dikbaş ‘Atatürkçüler Yenildi -Enki Yayınları

Mason (bilderberg) toplantılarına sürekli katılanlar veya bilderberge’e(mason localarına) üye olanlar.

Bilderberg Grup bir grup mason tarafından kuruldu. Grubu tasarlayıp oluşturan asıl kurucu İsveç Franmasonluğu üstad-ı azamı Joseph Retinger (1887-1960)’dir. Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmı Amerika’daki Rockefeller Vakfı tarafından karşılanır. Diğer finansör ünlü banker Rothschild ailesidir.

Semih Akbil (B) Eli Hikmet Alp (B) Selahattin Beyazit (B, TR) Dinç Bilgin (B, TR) M. Nuri Birgi (B, TR) Selattin Boyazit (B) Cem Boyner (B, TR) İhsan Sabri Çağlayangil (B, TR) Ismail Cem (B) Hikmet Çetin (B, TR) Tansu Çiller (B, TR) Eski Başbakan Özer Çiller (B) Süleyman Demirel (B, TR) Kemal Derviş (B, TR, CFR) İhsan Doğramacı (B, TR) Aydın Doğan (B, TR) Aydın Holding Bülent Ecevit (B, TR) Bülent Eczacıbaşı (B, TR) Nejat Eczacıbaşı (B, TR) Gazi Erçel (B) Üstün Erguder (B, TR) Turan Feyzioğlu (B) Meral Gezgin Eris (B, TR) Oğuz Gökmen (B, TR) Emre Gönensay (B, TR) Vitali Hakko (B, TR) Vahit Halefoğlu (B, TR) Kamran İnan (B, TR) Hasan F. Işık (B, TR) Jak Kamhi (B, TR) Gülten Kazgan (B) Suna Kıraç (B, TR) Rahmi Koç (B) Şerif Mardin (B, TR) Studies, Professor Turgut Özal (B, TR, CFR) Tugay Özçeri (B) Hüsamettin Özkan (B, TR) Sakıp Sabancı (B, TR, CFR) Tahsin Şahinkaya (B, TR,) Sinan Tara (B, TR) Şarık Tara (B, CFR) İlter Türkmen (B, CFR) Halil Tunç, (B, TR) Memduh Yasa (B) Selçuk Yaser (B) Mesut Yılmaz (B) Erkut Yüceoğlu (B) Semih Akbil(Dışişleri) Ali Hikmet Alp (C. S. C. E. nin sürekli temsilcisi) Nureddin F. Alpkartal (Parlemento) Tekin Arıburun (Türk Hava Kuvvetleri) Ugur Bayar (Ozellestirme) Burhan Belge (Parlemento) Selahaddin Beyazit (Yönetici) Dinç Bilgin (Sabah Anonim Şirketi) Muharrem Nuri Birgi (NATO) Cem Boyner (Yeni Demokrasi Hareketi) İhsan S. Çağlayangil İsmail Cem (Dişişleri) Hikmet Çetin (Dişişleri) Tansu Çiller (parlementer) Özer Çiller Süleyman Demirel Vecdi Diker (Turkish Road Transport, Başkan) İhsan Doğramacı (YÖK kurucusu) Bülent Ecevit (Başbakan) Nejat F. Eczacıbaşı Bülent Eczacıbaşı Gazi Erçel (Merkez Bankası) Sedat Ergin (Hürriyet) Üstün Erguder (Boğaziçi Rektör) Melih Esenbel Turan Feyzioğlu (Parlamento) Meral Gezgin Eris (ECON, DEVEL Foundation) Nail Gidel Oğuz Gökmen (Parlementer) Emre Gönensay (Dişişleri) Vahit Halefoglu (Dişişleri) Kamran İnan (Parlementer) Hasan F. Işık (Parlementer) Jak Kamhi Gülten Kazgan (İstanbul Ün. İktisat,Prof) Suna Kıraç (KoçHolding) Rahmi Koç (KoçHolding) Şerif Mardin (Prof.) Celal Bayar (eski cumhur bşk.) Tugay Özçeri (Dişişleri) Hüsamettin Özkan (Başbakan Yardımcısı) Selim Sarper Sinan Tara (Enka Holding) Selahattin Tokay (Yonetici) Ahmet Tokuz Halil Tunç (İşçi SendikalarıFederasyonu) İlter Türkmen Memduh Yasa (İktisat) Selçuk Yaser (yönetici) Erkut Yüceoğlu (TÜSIAD) (1-2-3-4-5-6-7)

Kaynak;1: Nasil Görüyorum-3, Aydinlik, 14 Mart 1999 2: Mehmet Şevki Eygi Sabetaycılık / Yahudilik 3; Albay-Erol bilbik -Dünyayi yöneten gizli örgütler 4; Yılmaz Dikbaş-Avrupa birliği -Tabuta Çakılan Son Çivi”, AsyaŞafak Yayınları, İstanbul Ekim 2006 7; Yılmaz Dikbaş ‘Atatürkçüler Yenildi -Enki Yayınları

Generallerin masonluk ve İsrail aşkı.Beyin Vitamini: Mason komutanları merak edenlere Süleyman Yeşilyurt’un ; Mason Komutanlar, adını verdiğim kitabını tavsiye ederim.

Hiram Usta’nın kurduğu masonluk örgütünün dünyada iki merkezi var. Birisi, “Büyük İskoç Riti, öteki Fransız Locası.

Mason localarının kökü dışarıda.

Her locada bir Yahudi üye veya denetçi bulunur.

“Yahudisiz hiçbir mason locası yoktur. Yahudi havralarından hiçbir mezhep mevcut değildir. Orada farmasonlarda olduğu gibi yalnızca semboller vardır. Bundan dolayıdır ki kutsal mabed bizim müttefikimizdir. Yine bu sebeple masonların arasında geniş miktarda Yahudi vardır.” (*)

Mason locaları, Yahudiler ve İsrail’in amaçlarına hizmet ederler.

Localara fakirler, kadınlar, özürlüler ve dindarlar üye olamaz.( Mason Komutanlar, s.98)

1911’de yapılan Belfrol Mason Kongresi’nde alınan kararlardan biri şöyle:

“Unutmayalım ki biz masonlar din düşmanıyız ve localarımızda bütün gayretlerimizi göstererek dinin her türlü tezahür şeklini imha edeceğiz.”

“Localarda Tevrat, Zebur, İncil göstermelik olarak bulunur fakat Kur’an-ı Kerim’in esamesi okunmaz.” (A.g.e, s.99)

“Dindar kimseler localara kabul edilmezler. Locaya giren her insan her şeyden önce hür fikirli bir adam olmalıdır. Hakiki farmason dindar olamaz.” (A.g.e. s. 98)

Masonluk gizli bir örgüttür.

Locaya kabul yemini şöyledir:

“Mukaddes locanın huzurunda yemin ederim ki bundan böyle masonluk sırlarını ve mason biraderlerimin hüviyetini hiçbir kimseye açıklamayacağımı belirtir, gizli bir niyetim görüldüğünde başımın kesilmesini kabul ederim.” (A.g.e s. 86)

Yukarıdaki ifadeden anlaşılıyor ki mason localarını üye olanlar, üstatlarına kesin bağlıdırlar ve verilen emirlerden dışarıya çıkamazlar.

Hâl böyle iken Türk ordusunun en yüksek kademesine gelenler neden mason localarına üye oluyorlar?

Neden bazı generaller locaya âşıktırlar?

Loca İsrail’e hizmet ettiğine ve locaya üye olanlar, kökü dışarıdaki mason üstatlardan emir aldıklarına göre loca üyesi generaller, Türkiye’ye hizmet edebilirler mi?

Türkiye’nin başını derde sokan, Türkiye’yi İsrail yörüngesinde tutmaya çalışan generallerin çoğu mason.

28 Şubat sürecinin mimarlarından Org. Çevik Bir mason.

27 Nisan bildirisine imza atan Org. Mehmet Yaşar Büyükanıt Büyük Kulüp-Cercle d’orient üyesi.

28 Şubat süreci bin yıl devam edecek diyen Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu mason.


12 Eylül 1980 darbesinin başbakanı Org. Bülent Ulusu Büyük Kulüp üyesi.


12 Eylül darbesini yapan konseyin üyesi Oramiral Nejat Tümer mason.

Jitem’i kuran ve 10 bin keleş dağıtan Albay Arif Doğan mason…

Darbeci Ergenekoncuları kurtarmak için ıslak imzalı darbe belgelerine “kâğıt parçası”, Beykoz’daki İstek Vakfı arazisine gömülen lav silahlarına “boru” diyen Org. Mehmet İlker Başbuğ Büyük Kulüp-Cercle d’orient üyesi bir mason.

Üstelik ordumuzdaki subayların dernek, parti, siyasi örgütlere üye olması yasak.

Bu yasak, neden mason locaları tarafından deliniyor?

Mason localarına gösterilen bu ayrıcalık neden?

Koca koca generaller neden yasaları dinlemiyorlar?

Bu koskoca generaller, locadaki Hiram Usta’dan emir gelince Türkiye’nin menfaatlerini mi gözetiyorlar yoksa maşrık-ı azamın emirlerine mi uyuyorlar?

İnternet andıcı gerçek belge.

Ordu içinde çeteleşmeye giden Ergenekoncu subaylar, hükümeti yıpratmak, yıkmak için kara propaganda siteleri kurmuşlar. Emri veren kişi Org. İlker Başbuğ.

İsrail Dışişleri Bakanı Liberman, PKK’yı destekleyelim, demiş.

İsrail’in PKK’ya destek verdiği, örgüt elemanlarını İsrailli subayların eğittiği istihbarat raporlarında var. Bu raporlar medyaya da yansıdı. Sır değil.

Savcılar, mason localarının darbecilerle ilişkilerini de sorgulamalı. Çevik Bir, İlker Başbuğ, Levent Ersöz içerde. 28 Şubat bin yıl sürecek diyen Hüseyin Kıvrıkoğlu ve 27 Nisan muhtırası veren Yaşar Büyükanıt neden sorgulanmıyor? Mason subaylar ordudan ayıklanmalı.

Locaya üye komutanların, Türkiye lehine değil, İsrail’in çıkarlarına çalışacağı iddiası, yabana atılmamalıdır. 28 Şubat sürecinin mimarları Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı’nın icraatları, İsrail’den alınan silahlar, İsrail’e verilen askerî ihaleler sorgulanmalıdır.

İtalya’da P2 Mason Locası ile Gladio beraber çalıştı ve sivil hükümetleri yıpratma, hizaya getirme, yıkma amaçlı terör olayları organize etti.

Loca üyesi komutanlar ve locaya üye Ergenekoncular ordudan temizlenmedikçe Ergenekon Terör Örgütü ve PKK çökmez.

Ergenekon soruşturması örgütün loca ayağını çözmeli, loca üyesi subaylar ordudan ayıklanmalı.

* Akasya Dergisi, 1908, sayı 62, İstanbul; Mason Komutanlar, Süleyman Yeşilyurt, Kültür-Sanat Yayınları, Ankara 2009, s. 88.

Beyin Vitamini: Mason komutanları merak edenlere Süleyman Yeşilyurt’un ; Mason Komutanlar, adını verdiğim kitabını tavsiye ederim. Ali Erkan Kavaklı / Yeni Akit

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

T.C. kurulmadan önce itilaf devletleri ile anlaşma yapıldı. gizli antlaşmalar yapıldı. anlaşmada ; ülkenin yeraltı zenginliklerine ,100 yıl boyunca değerli yeraltı maden ve kaynaklarını kullanamayacağına ilişkin bir maddenin lozanda imzalandı. Petrol alımı ve kullanımı avrupa petrol şirketleri ile tüketilecek, araplardan direk alınmayacak (halen daha bu geçerlidir) İslami görünüm ve yaşam tarzı derhal terkedilecek, Gayri müslimler (yahudi ve ermeni kökenliler, hırıstyan , mason) devletin önemli (üst kadrolar) noktalarına görevlendirilecekler, köklü müslümanlar olanlar yönetime katiyen katılmayacak..

Nutuk’ta Mustfa kemal Diyor ki; Müslümanlığı bir yana bırakıp evrensel bir dünya dini kuralım(yahudi mason merkezli yeni dünya düzeni istiyor) diyor.

Mustafa Kamal mason localarını kapattı “yalanı; http://yakintarihimiz.org/mustafa-kamal-mason-localarini-kapatti-yalani.html

Bugünün aydın avrupasının büyük bir kısmı, yahudilerin( lenin, stalin,marx ,darwin,freud,adam smith , m.kemal vb.) etkisinin daha doğrusu büyüsü altındadır.http://yakintarihimiz.org/bugunun-aydin-avrupasinin-buyuk-bir-kismi-yahudilerin-etkisinin-daha-dogrusu-buyusu-altindadir.html

M.Kemal´e neden minnettardir ki Israil Halkı; yakintarihimiz.org/m-kemale-neden-minnettardir-ki-israil-halki.html

İngiliz Valisi M.kemal ;M.kemal Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi .

http://yakintarihimiz.org/ingiliz-valisi-m-kemal.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linklerhttp://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Türkçülük Üç Evreye Ayrılır; Türkçüler , Türkçü geçinenler, Türkçülükten geçinenler.İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır.http://yakintarihimiz.org/islama-dusman-turkculugu-ve-milliyetciligi-musluman-turkler-degil-yahudiler-cikartmistir.html

Gayri (yahudi,hırıstyan,mason) Müslimler Ne Zaman Devlet (ordu’da siyaset’te eğitim’de bürokrasi’de basın’da iş dünyası’nda, sivil toplum örgütleri’nde.ekonomi’de) içine sızdı!

http://yakintarihimiz.org/milli-iktisat-nasil-batirildigayri-yahudihiristyanateistmason-muslimler-ne-zaman-devlet-orduda-siyasette-egitimde-burokraside-basinda-is-dunyasinda-sivil-toplum-orgutlerinde-ekon.html

Eğitim (milli eğitim) müfredatımızı bile ABD hazırlıyor. (Fulbright Eğitim Komisyonu) Daha acısını söyleyeyim; Atatürkçü ve halkçı hükümetlerin hiçbirisi, bu anlaşmayı ortadan kaldırmayı düşünmedi.Bu tür bir uygulamayı, ancak sömürge ülkelerinde görebilirsiniz.
http://yakintarihimiz.org/egitim-milli-egitim-mufredatimizi-bile-abd-hazirliyor-fulbright-egitim-komisyonu-daha-acisini-soyleyeyim-ataturkcu-ve-halkci-hukumetlerin-hicbirisi-bu-anlasmayi-ortadan-kaldirmayi-dusunmedi-bu.html

Türkiye’de Sabetayistler listesinde siyasilerden gazetecilere, askerlerden işadamı ve sanatçılara, yazarlardan televizyonculara kadar bir çok ünlü isim yer alıyor.http://yakintarihimiz.org/turkiyede-sabetayistler-listesinde-siyasilerden-gazetecilere-askerlerden-isadami-ve-sanatcilara-yazarlardan-televizyonculara-kadar-bir-cok-unlu-isim-yer-aliyor.html

Mason: Büyük Kulübe Üye Generaller
http://yakintarihimiz.org/mason-buyuk-kulube-uye-generaller.html

TSK’nın %90’nını (üst kadroları) Yahudi veya ermeni generaller oluşturmakta.http://yakintarihimiz.org/tsknin-%90nini-ust-kadrolari-yahudi-veya-ermeni-generaller-olusturmakta.html

Bütün üst kadrolar ya gizli yahudi ya gizli ermeni çıkıyor;
http://yakintarihimiz.org/butun-ust-kadrolar-ya-gizli-yahudi-ya-gizli-ermeni-cikiyor.html

İslam ve türk düşmanı (yahudi) Orgeneralleri saymakla bitiremeyiz..
http://yakintarihimiz.org/islam-ve-turk-dusmani-yahudi-orgeneralleri-saymakla-bitiremeyiz.html

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV-ADD,ÇYDD) hakkındaki istihbarat raporunda vakfın, “Atatürkçülük maskesi altında abd (hırıstiyan) misyonerliği yaptığı” belirtildi..http://yakintarihimiz.org/ataturkcu-dusunce-dernegi-add-cev-cydd-turkiyede-hiristiyan-protestan-misyonerligi-yapmaktadir.html

Dünyaya yön veren YAHUDİ aile Rotschild-1

 https://www.facebook.com/photo.php?v=558844734172095&set=vb.163839117005994&type=3&theater

 Dünyayı yöneten yahudi Rotschild ailesi- 2 
https://www.facebook.com/photo.php?v=558862524170316&set=vb.163839117005994&type=2&theater

Dünyayı Yöneten yahudi Rotschild ailesi- 3 
https://www.facebook.com/photo.php?v=559112744145294&set=vb.163839117005994&type=2&theater

TSK’da,(binlerce) Ermeni ajanı, çeşitli kademelerde görev yapıyor!

Ermeni görünümlü gizli Yahudiler; Pakraduniler ;

http://pakraduniler.blogspot.com.tr/

 

Google Aramaları

  • sabancı ailesi yahudimi
  • süleyman yeşilyurt mason komutanlar
  • yahudi generaller
  • yahudi komutanlar
  • mason komutanlar
  • türk mason generaller
  • yahudi komutanlarımız
  • şarık tara yahudimi
  • süleyman yeşilyurt yazıları
  • sabancı yahudi mi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*