Son Haberler
Anasayfa » Genel » Türk Tarih Tezi (Irkçılık)

Türk Tarih Tezi (Irkçılık)

Türk Tarih Tezi Reşit Galip, Mustafa Kemal’in “Tarih Tezi”nişöyle anlatmaktadır: “Türk tarihi hakkında Gazi Mustafa Kemal’in tezinin başlıca esasları şunlardır:

1- İnsanlığın beşiği Orta Asya’dır. Hayat en evvel orada başladı ve en evvel orada tekâmül etti.

2- Dünyanın ilk medeniyeti Orta Asya’da ve Orta Asya’nın aslî halkı ve ilk sakini olan Türkırkı tarafından kuruldu.

3- Türk ırkını antropolojik ırk tasnifinde brakisefal-Alpin tipi temsil eder.

4- Avrupa ve Asya münasebetleri hadiselerinden büyük muhaceretler garptan şarka doğudeğil, daima şarktan garba doğru olmuştur.

5- Orta Asyanın muhtelif devirlerinde şiddetini artıran kuraklık hadiseleri en mühim âmil olarak Türkler büyük göçlerle dünyanın muhtelif sahalarına yayılmışlar ve buralarda eskimedeniyetleri kurmuşlardır.

6- Türk dili ana dildir.

7- Eski medeniyetler için olduğu gibi haksız olarak İslâm medeniyeti denilen- daha yenidevirler medeniyetinde de birinci derece kuruculuk ve yapıcılık rolü türklerindir.

8- […] Anadolu paleolitik devir sonlarından itibaren Türkleşmeye başlamış, kalkolitik devirde bu Türkleşme azamî derecede genişlemiş ve Selçuk devri sonlarına kadar binlerce yıl süren istilâcı ve hulûlcu akınlar Anadolu’yu ırkî manzara itibariyle Türklüğü en saf, en melezsiz temsil eden sahalardan bir hâline getirmiştir. O derecede ki, Türklüğün en eski tarihi OrtaAsya’da olduğu kadar Anadolu’da da mütalaa edilebilir.

9- Türk milletinin bütün yüksek ve yaratıcı cevherlerini yaşatmakta olan ırk bünyesi alimdir…

” Söz konusu Kemalist “Tarih Tezi” ile “Türklerin tüm dünyaya yayıldıkları, Sümerlerin de Türk oldukları, Orta Asya’nın Türklerin anayurdu” olduğu ifade edildi!Bu konuda Afet İnan, henüz liseyi yeni bitirmişken “Tarih Tezi” çalışmalarında bulunmak üzere görevlendirilir… Bir komisyon kurulur… Afet İnan, özel himaye görür, faşist ve kafatasçı Euzard Pittard’ın öğrencisi olarak, İsviçre Cenevre’de doktora çalışması yapar…Türklerin Alpin ırkının brakisefal türünden olduğunu kanıtlamaya çalışır… Türkiye’ye dönünce devlet tarafından desteklenen binlerce kafatası ölçümü yapar… Kendisi antropolog değil, yalnız kafatası ölçümleri için bu bölüme ilgi duyar… Tezin bir diğer teorisyeni de,Turancılığı savunan Tatar kökenli Yusuf Akçura’dır… “Tarih Tezi”nin amacı, Türk ırkının en yüksek ırk olduğunun kanıtlanmasıdır!

Tarihi gerçekler böyleyken; “Birileri ha bire ‘Türkiye’de ırkçılık yoktur, hiç olmamıştır’ veya ‘Türkler ırkçı olamaz’ diye yazar dururlar. Onlar böyle yazarken, Türkiye’de ırkçılığın ikinci dalgası iyice kabarmış ve toplumu sarmış durumda. Bu nedenle, bu işin başı ve sonrası,nihayet gelinen nokta, başı ile sonu arasındaki farklılaşmalar hakkında bir şeyler söylemek gerekiyor.Milliyetçiliğin Türkçü kanadı, ta başından beri, koyu bir ırk ideolojisiyle birlikte yürümüştür.Üç tarz-ı siyaset içinde ‘Osmanlıcı’ veya ‘İslâmcı’ yerine ‘Türkçü’ yolu seçen ve bununpropagandasını yapanlar, Rusya’dan gelen Türkler, genellikle Tatarlar ve Azerilerdi.

” Bu temelde “30’lar, özellikle, Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’dede, ‘ırk’ kavramının her derde deva, her kapıyı açan bir kavram hâline geldiği bir dönemdir.Üstelik bu, dün özetlediğim ilk dönem gibi, ‘ırk’ın görece ‘ulusal-romantik’, iyi tanımlanmamış nosyon olduğu bir dönem de değildir. ‘Irk’ın ‘iyi tanımlanmış’ hâli ne olabilir?Bu, bilimsel bir kavram olmadığına göre, iyi tanımlanması da zaten mümkün değil…Açın, Birinci Türk Tarih Kongresi’nin kitabını, Reşit Galib’in, Afet İnan’ın, Şevket AzizKansu’nun ve daha birçoklarının konuşmalarını okuyun (tabii, aynı şekilde, İkinci ve ÜçüncüTarih Kongreleri’nin kitaplarını da okuyun). Nasıl bir ‘devlet ırkçılığı’ yapıldığını görürsünüz. ‘… Asiya brakisefallerin ocağıdır. Bunlar Alp adamı tipidirler. Ve Türk de bu tiptir. Bizim son telakkiye göre esasen bir ırk olmaktan uzak bulunan Sarılarla bir alâkâmız yoktur… Hulâsası şudur ki:

Anadolu, brakisefal buğday renkli veyahut beyaz, güzel, bazan mavi gözlü vekumral bir ırk tarafından iskân edilmiştir. Bu ırk Ortaa siyadan geliyor…’ vb.Böylece bütün bir resmi tarih yazımcılığı ve eğitim sistemindeki tarih öğretimi bu ırkçı temeller üzerine oturtulmuştu.”
Özetle “Güneş Dil Teorisi”nin, “Tarih Tezi”nin gerçeği, “Anadolu’yu tek partili, tek şefli, tek uluslu millileştirme/ Türkifikasyon hareketi”nin kültürel cephesini oluşturmasıdır.

Kaynak: Temel Demirer – Reel Atatürkçülük

Google Aramaları

  • Sultan abdülhamid
  • ırk ile ilgili tezler
  • afet inan türk tarih tezi
  • Alpin brakisefal
  • brakisefal alpin
  • ırkçılık üzerine tezler
  • kadir mısıroğlu türk tarih tezi
  • sumerler brakisefal
  • türk tarih tezi özet

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*