Son Haberler
Anasayfa » Genel » Yakın Tarihimizin Bir Siyaset Dahisi

Yakın Tarihimizin Bir Siyaset Dahisi

Yakın Tarihimizin Bir Siyaset DahisiO’nun 33 senelik saltanatı boyunca kendi iradesinin dahil olduğu bir tek harp vaki olmuş ve ondan da parlak bir zaferle çıkmıştır.Bu,1897 Türk-Yunan Harbi’dir

Devri (1876-1909) iç ve dış düşmanlarının el birliği ile ortaya çıkardıkları ”Boğazlar”,”Bulgaristan”,”Girit”,Bosna Hersek” ve ”Ermeni” meseleleri gibi halli güç buhranlara sahne olduğu halde düşmanlarının birbiriyle olan ihtilaflarından istifade suretiyle devletin mülki tamamiyeti koruyabilmiştir.Gerçekten ‘O’nun arzusu hilafına ortaya çıkan ”93 Harbi” istisna edilirse,çoktan beri kaybediliş sayılmak gereken Tunus’un Fransızlar tarafından ani işgali ve Mısır’ın İngilizlerce zaptı haricinde düşmana bir karış toprak vermeden bütün buhranları tehlikesizce atlatmıştır.Mısırda’da Mehmed Ali Paşa’yı bağlayan anlalaşmanın ana hukukunun muhafaza edildiği hatırlanırsa Sultan Abdülhamid merhumun bunca gaileye rağmen devleti nasıl maharetle koruduğu daha da vazıh bir surette ortaya çıkar.

Bu neticeyi elde edebilmek için Avrupa milletlerinin siyasetlerine adeta istikamet vererek onları birbirlerine rakip vaziyete getirmiş ve bu suretle her birinin emeline sed çekmiştir.İngiltere’yi,Suriye’nin Fransızlar tarafından işgali isteğine;Fransa’yı ise,İngilizleri’in Irak’ı ele geçirmek hususundaki arzularını baltalamaya imale edebilmiştir.Almanya ile Avusturya ve Macaristan’ı,Makedonya’nın Balkan Devletleri arasındaki taksimine karşı çıkmaya,İtalya,Fransa ve hatta Rusya’yı Avusturya ve Macaristan’ın Selanik’e kadar bütün Arnavutluğu ele geçirme arzusuna mani olmaya azmettirmiştir.Bütün bu devletleri,herbirinin Osmanlı toprakları üzerindeki gayelerini baltalamaya o derece sevketmiş ve bunda öylesine muvaffak olmuştur ki,Ermeniler’in istiklal koparabilmeleri ve hatta imparatorluğun mukadderatına müteallik birçok meselenin halldedilmesi için Sultan 2.Abdülhamid’in ortadan kalkması lüzum ve kanaati umumileşmiştir.

Kaynak:Sultan Vahideddin – Kadir Mısıroğlu

Google Aramaları

  • yakin tarihimiz abdulhamit
  • siyonizm
  • yakın tarihimizde siyaset
  • 1897de harbiye ve tip fakultesi abdulhamit hareketi
  • abdulhamit dilipak

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*