Son Haberler
Anasayfa » Genel » Yavuz Sultan Selim söylendiği gibi Babasını zehirletti mi?

Yavuz Sultan Selim söylendiği gibi Babasını zehirletti mi?

Yavuz Sultan Selim söylendiği gibi Babasını zehirletti mi? Yavuz’un tahta geçmesinin, Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta çok sıkıntılı günler yaşadığı ve hatta tedbir alınmazsa ikinci bir fetret devrinin Anadolu’nun Şiîleşmesiyle gerçekleşme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir döneme rastladığını çok iyi biliyoruz 1512 yılının 24 Nisanında sultân olan Yavuz, istirahata çekilmek üzere Dimetoka’ya gidecek olan babasını bizzat uğurlamış, elini öpmüş ve atının yanında yaya yürüyerek gereken saygıyı göstermiştir Hatta Kırım Hanı’nın Şehzade Ahmed’e karşı kendisine destek va’d etmesi karşısında, Yavuz’un şu sözleri söylediği kaynaklarda ifade edilmektedir:

“Biz saltanat sevdası için İstanbul’a varmadık Belki babamız yaşlı ve hasta olduğundan, işleri vezirlere havale etti; düşmanlarımız bunu fırsat bilerek halkı isyana teşvik ettiler ve ihtilâller çıkardılar Kardeşlerimde hevâ ve heveslerinde olup, düşmanı def etmeye muktedir değillerdir Gayemiz devleti ve dini korumaktır Ancak bazı devlet adamları babamla aramıza fitne soktular Ne yapalım Kader böyleymiş Yoksa askerimizi alıp babamız üzerine yürümek bize yakışmaz”
Bu sözleri söyleyen bir devlet adamının babasını zehirlettiği iddiasına inanmak çok zordur Ancak bu konudaki fikirler nelerdir?

A) Bazı Osmanlı kaynaklarında, II Bâyezid’in Dimetoka’ya giderken yolda hastalanarak vefat ettiği, bazı kaynaklarda ise, yaşlılık, yaşadığı kederler ve bu arada saltanatla ilgili dedikodu ve fitneler yüzünden alabildiğine zayıf düştüğü ve zaten 67’ye ulaşan yaşıyla bunlara tahammül edemeyerek vefat ettiği kayd edilmektedir

B) Hezarfen Hüseyin Efendi ve Kâtip Çelebi gibi bazı Osmanlı tarihçileri, sadece şahadet şerbetini içtiğini ifade ederek, bu şahadetin sebebini açıklamazlar Bu şahadet, manevî şahadet olarak da düşünülebilir

C) Müneccimbaşı gibi bazı tarihçiler ise, sadece zehirlendiğini ve bu yüzden vefat ettiğini belirtirler; ancak Yavuz’un zehirlediğine dair bir kayıt düşmezler

D) Peçevî ve Şem’dânî-zâde gibi çok az kaynaklarda ise, Yavuz’un tekrar dönüp de tahta geçme ihtimalinden korkarak, babasını zehirlettiği rivayeti kaydedilmektedir Yunan ve Bizans tarihçileri, bu zayıf rivayete hemen sahip çıkmışlar ve Yavuz hakkında akla gelmedik isnadlarda bulunmuşlardır

Bizim kanaatimize göre, en doğru kaynak, Yavuz’un rakibi olan ağabeyi Şehzade Ahmed’in Memlüklü Sultânına sunduğu ve şu anda da Topkapı Sarayında bulunan arîzasıdır ki, bu dilekçesinde, İstanbul’dan çıkarılan babasının Karlıdere’de hastalanarak vefat ettiğini, ancak halk arasında, vefatına kardeşi Selim’in sebep olduğunun yayıldığını açıkça ifade etmektedir Elbette ki böyle siyasi bir ortamda bu tür dedikodular olacaktır ve bazı tarih kaynakları da bu dedikoduları kaynak alarak meseleyi farklı yönlere çekebileceklerdir Uzunçarşılı ve Pakalın’ın da içinde yer aldığı muasır tarihçilerin çoğu, Yavuz’un babasını zehirlettiği iddiasının doğru olmadığını beyan etmişlerdir

Ahmed Akgündüz – Bilinmeyen Osmanlı

Google Aramaları

  • arşivlerde yavuz sultan selim
  • manaviyati yuksek szler
  • selim babasını zehirlettim
  • sultan selim kötülükleri
  • yavuz sultan selim kötülükleri
  • yavuz sultan selim turk kiyimi yapmismidir
  • yavuz sultan selim yorumları
  • yavuzsultan selim babasını zeirlettimi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*