Son Haberler
Anasayfa » Kitap Özetleri » Yılmaz Özdil’in ”Tarih Tezlerine” Cevap Veriyoruz!

Yılmaz Özdil’in ”Tarih Tezlerine” Cevap Veriyoruz!

10882118_808312019225364_1973954395970423980_n

Yılmaz Özdil’in ”Tarih Tezlerine” Cevap Veriyoruz!

Kemalist Yılmaz Özdil’in Mustafa Ke-mal Geldi Vagon Fabrikası Kuruldu. Diye Attığı ( Daha Doğrusu Fırlattığı ) Yalan’a Ulaştırma Bakanlığın Dan  Söyle Bir Cevap Geldi ;

Türkiye’de Vagon Fabrikalarının Kurulus Tarihleri İlk Vagon Fabrikası 1953 Yılında , Yolcu Vagon Fabrikası 1962 Yılında Kuruldu…. Bu Sebebden Dolayı Bu Adam’a Dikkat Edin.

Yılmaz Özdil alaycı ve küçümseyici yazılarıyla okurlarına bilgi vermekten çok uzak, siyasete at gözlüğü ile bakan birisi. Kendisini iyi bir yazar diye tanımlayanları pek dikkate almıyorum. Kendisinin daha önce nerede çalıştığı, kime ne yalakalık ettiği beni ilgilendirmez. Ama bir köşe yazarında olması gereken objektif bakış açısından çok uzak.Yılmaz özdil ilkokul düzeyinde yazıyor ama, neyse işte..Yazılarını da okumuyor değiliz. Altı üstü Engin Ardıç’a rakip olsun diye kemalist- kesimin desteklediği yazar Ama siyasi mizah’ın Üstadı Engin Ardıç’ın yerini alması mümkün değil. Üstelik sanal alemin müdavimleri kendisiyle ilgili çok farklı konuşurlar.

Üç madde dikkatimi çekti.

Birincisi ;

Yılma Özdil Diyor Ki ; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan sadece dört fabrika vardı.

[Sözcü Gazetesi -10 Aralık 2014]

Cevap;Yılmaz özdil diyor…Diyor ama hiçbir bilimsel veri, hiçbir tarihi belge, hiçbir kanıt yok!

Bunların dışında bini aşkın örnek bulunmaktadır.

Osmanlı ; Dönemi itibari ile sanayileşme çabasına paralel olarak kurulan bazı devlet fabrikaları arasında Feshane-i Amire, Izmit Çuha Fabrikası, Veliefendi Basma Fabrikası, Hereke Kumaş Fabrikası, Bursa Ipek Fabrikası, Yeni Darphane, Zeytinburnu Demir Fabrikası ve Yıldız Çini Fabrikası’nı saymak mümkündür.

Bunların dışında bini aşkın örnek bulunmaktadır.

Sanayileşmede özel teşebbüs alanında kurulan Turgutlu, Kırkağaç, Biga, Tekirdağ ve Balıkesir’deki pamuk fabrikaları, Izmir’de susam fabrikası, Van aba fabrikası, Malkara, Midilli ve Çanakkale’de un fabrikası, Beyrut’ta kağıt fabrikası ve Trabzon’da kumaş, elbise fabrikası bu tür özel girişimlere örnek gösterebileceğimiz türden fabrikalardır. Bunların dışında 1840-1881 yılları arasında bini aşkın örnek bulunmaktadır. Osmanlıdaki devlet ve özel girişim sanayileşme çabaları sonucu kurulan fabrikaların bir çoğu cumhuriyet dönemi Türkiye’sine devrolmuştur. Özellikle büyük çaplı devlet fabrikaları 1960’lara kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.(1)

Ne demiş; Sümerbank Adana Bez Fabrikası (1885 ).1937 yılında Malatya Bez ve İplik T.A.Ş.’ne (Sümerbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası ortaklığı) devredildi. Fabrika 5 Eylül 1946 tarihinde Sümerbank tarafından satın alındı.(1-2-3-4-5-6-7)

Kaynak; 1;Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, cild 6, Ankara, 1951, sayfa 241.Sefer Şener, Osmanlı Sanayileşme Süreci ve bu Süreçte Özel Girişimin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisicild9,sayı3,2007,sayfa83,84.AyrıcaBakınız;http://www.sbe.deu.edu.tr/…/cilt9…/9.3%20%C5%9Fener.pdf 2;Ayrıntılı bilgi için bkz.; Abdülkadir Buluş, Osmanlı Tekstil Sanayii Hereke Fabrikası, (Doktora Tezi), 3;İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, ss.102-111.4; Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 12, 2012, 5; Tevfik Güran. 1992:235. “Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikaları”, 150. Yılında Tanzimat, T.T.K.Yay., Ankara.6;Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü” Donald Quataert , 1993 Cambridge University Press 7;Milliyet 25.08.2014 -Çınar gibi markalar

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kalan Miras?
http://yakintarihimiz.org/osmanlidan-cumhuriyete-kalan-miras.html

Osmanlı Devletinde Sanayi;http://yakintarihimiz.org/osmanli-devletinde-sanayi.html

Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağılmış ihracat limanları, tarımsal üretim tesisleri, çarşı pazarlar, büyük mağazalar, yollar, demir yolları, fabrikalar, imalathaneler, gemiler, tersaneler ve barajlar, döneme ait fotoğrafla anlatılıyor.http://yakintarihimiz.org/osmanli-imparatorlugunun-dort-bir-yanina-dagilmis-ihracat-limanlari-tarimsal-uretim-tesisleri-carsi-pazarlar-buyuk-magazalar-yollar-demir-yollari-fabrikalar-imalathaneler-gemiler-tersaneler.html

İkincisi;

Yılma Özdil Diyor Ki ;Osmanlıda ; Erkeklerin sadece yüzde yedisi, kadınların sadece binde dördü okuma yazma biliyordu.[Sözcü Gazetesi -10 Aralık 2014]

Cevap; Osmanlıda halkın okuma oranı 1899 yılında yapılan araştırmaya göre 100 de 80 idi. (1) Eğer okuma-yazma bilmeme kasdediliyorsa, bu tamamen yanlıştır. Zira arşiv belgeleri bu iddiaları yalanlamaktadır. 1316 yani 1898 tarihli Aydın Vilâyeti Salnâmesi’ne göre, İzmir’in nüfusu 157.098’dir. Toplam ilkokul sayısı ise, 36.087 nüfusa sahip müslümanlar için 13 adettir. Yani her 2.500 nüfusa bir ilkokul düşmektedir. Bu değerlendirmeye göre, nüfusu 3.000.000’u geçen İzmir’in şu anda 1.200’e yakın ilko¬kulu bulunması icabeder. Gerçek rakamın ne olduğunu doğrusu ben de merak ediyorum . Gayr-i müslimlerin sayıları 55’i bulan mektepleri buna dahil değildir. Bizim köyde Rüşdiye mektebi yani ortakokul var imiş; halbuki Cumhuriyet döneminde ilkokul 1950’lerden sonra açılmış. Yani bizim köy ortaokulu kaybettiği gibi ilkokulu da 30-35 sene sonra görebilmiş. Aradaki farkı idrâkleri¬nize havale ediyorum.(2)Sultan Abdülhamid’in Her köyde caminin yanına bir de ilkokul yaptırması en mühim icraatlarındandı. Yılda ortalama 400 ilkokul açarak ve okul sayısını 9.347’ye çıkartarak bir rekor kırmıştı. Aynı şekilde, 250 olan ortaokul sayısını 900’e, lise sayısını da 109’a çıkarmıştı.(3-4-5)

Kaynak; 1; Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci 2; Yavuz Bahadıroğl Türk tarihçi ve yazar. 3;Prof Dr Ahmet Akgündüz’ 3;Sosyolog Şerif Mardin,4; İsmail Çolak’ın son imparator. ve diğer kitapları 5;Cemil Meriç’in -bir facianın hikayesi ve diğer kitapları

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Cumhuriyet, Abdülhamid (osmanlı) döneminin eğitim seviyesine ancak 1950’lerde ulaşabilmiştir!http://yakintarihimiz.org/sultan-ikinci-abdulhamid-han-ulkenin-her-kosesinde-ayni-tasarim-ve-degerde-liseler-ar-ge-yapinlama-sureci-yaptirdi.html

Osmanlı Gerilemesi Masaldır .http://yakintarihimiz.org/osmanli-gerilemesi-masaldir.html

Osmanlı coğrafyasında okur-yazarlık nisbetinin düşük olduğu iddiası, inkılâbı haklı göstermek için yapılmış bir propagandadır.http://yakintarihimiz.org/osmanli-cografyasinda-okur-yazarlik-nisbetinin-dusuk-oldugu-iddiasi-inkilabi-hakli-gostermek-icin-yapilmis-bir-propagandadir.html

Osmanlı Devleti’nde Eğitim, Bilim ve Sanayi-Tüm Linkler;

http://yakintarihimiz.org/osmanli-devletinde-egitim-bilim-ve-sanayi-tum-linkler.html

Üçüncüsü;

Yılma Özdil Diyor Ki ;Osmanlıda Kadın, insan değildi. [Sözcü Gazetesi -10 Aralık 2014]

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Kemalistlerin hayata geçirdiği İsviçre Medeni Kanunu’nun kadınlara verdiği haklar, Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesinin kadınlara verdiği hakların gerisindedir. http://yakintarihimiz.org/kemalistlerin-kadinlara-verdigi-bir-sey-yok-kadin-ne-almissa-hangi-haklari-elde-etmisse-turkiyenin-modernlesmesinin-dogal-bir-sonucu-olarak-elde-etmistir-kemalistlerin-hayata-gecirdigi-is.html

2. Abdülhamit ile hız kazanan reform hareketlerinde özellikle eğitim kanalı ile kadınlar toplumsallaşmaya başlıyor. 2nci Meşrutiyet döneminde de Müslüman kadınlar kendi derneklerini kuruyor.

http://yakintarihimiz.org/turk-kadini-haklarini-ataturke-ragmen-ataturk-gibi-bir-tek-adamla-mucadele-ederek-soke-soke-almistircumhuriyet-donemi-kadin-hareketinin-uzerinde-yukseldigi-zemin-oldu-ancak-ne-mustafa-kemal.html

Osmanli`da kadinlarin hic bir hakki yok muydu?

http://yakintarihimiz.org/osmanlida-kadinlarin-hic-bir-hakki-yok-muydu.html

Google Aramaları

  • yılmaz özdil abdülhamit
  • yılmaz özdil kadın kitap özet
  • Yılmaz Özdil Abdülhamid
  • Yılmaz özdil osmanlı
  • yılmaz özdil e posta adresi
  • osmanlıda kaç fabrika vardı
  • yılmaz özdil mizah
  • harf inkılabı olduğunda okuma yazma oranı yılmaz özdil
  • osmanlının son yılları yılmaz özdil
  • Yilmz ozdilin abdulhamit yorumu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*