Son Haberler
Anasayfa » İngiliz valisi mustafa kemal; » Yunanlıları İzmire taşıyanlar da ingilizlerdir.

Yunanlıları İzmire taşıyanlar da ingilizlerdir.

Biz İngilizler,(hristiyan,siyonizm mason projesi) mutlu yaşamamız için, bütün dünya devletlerinde ve müstemlekelerimizde (misyoner -hrıstyan ) ve işbirlikçileriimiz ile siyasi oyunlar, savaşlar çıkarmak zorundayız. Osmanlı Devletini de islam dünyasını ancak böyle yıkabiliriz. Böyle olmazsa, sayıca az bir millet, sayısı çok olan bir millete nasıl hükm edebilir?

Tarih, “Bütün inkılâbların, halkın ayaklanmasından kaynaklandığını göstermiştir”. Müslümanların ittihâdları, muhabbetleri bozulup, kuvvetleri dağılınca, onları rahatça imhâ ederiz) dedi.

1- Buhârâyı, Tacikistânı, Ermenistânı, Horâsân ve islam dünyasını istilâ etmek için, rus çârı ile çok iyi bir ittifâk ve yardım anlaşması kurmamızdır. Yine, Rusya ile hudûdu olan Türk topraklarını da istîlâ etmek için, ruslarla bir anlaşma yapmamız lâzımdır.

2- İslâm âlemini, hem içerden, (siyasi oyunlarla) hem de dışarıdan yıkmak için, Fransa ve Rusya ile, işbirliği yapmamız lâzımdır.

İslâm ülkelerini bazı parçaları gayrı müslimlerin eline vermek lâzımdır.

Sonra, bunları, para, silâh ve gerekli bilgilerle takviye etmek Îcap eder ki, bunlar İslâmın vücûdunda birer diken olsunlar. İslâm iyice yıkılıp gayb oluncaya kadar, bunların yerlerini genişletmek lâzımdır., birbirleriyle hiç anlaşamayan ufak mahallî devletlere bölmeyi plânlamak lâzımdır.. Zîrâ, şöyle bir teori vardır: (Parçala, hükm edersin) ve (Parçala, mahv edersin).

Osmanlı Devletini yıktılar. Osmanlı İmperatorluğu topraklarında 23 adet irili ufaklı devletler kurdular. Bunun sebebi müslümanların kuvvetli ve büyük bir devlet kurmalarına ve islamın  avrupada yayılmasına mani olmaktı……İngilizler, (hristiyan,siyonizm mason projesi) birinci ve ikinci dünya harbleri sonunda, birçok ülkede, kendi hâin plânlarını yerine getiren ve İngiliz- menfaatlerini koruyan kimseleri iş başına getirdiler. Bu memleketlerin, göstermelik parlementoları,(meclis)millî marşları, bayrakları, devlet başkanları olmuş, fakat din hürriyyetine kavuşamamışlardır.

(Ingiltere o zamanin dunya devi, bugun Amerika neyse o zaman da Ingiltere o…)

Kaynak; ingiliz câsûsunun i’tirâfları – Hakikat Kitabevi

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*