Son Haberler
Anasayfa » .Atatürk bir diktatördü; » Yurtta baris Dünya?da baris? diyen Atatürk mü gerçek binlerce masum insani öldüren Atatürk mü gerçek?

Yurtta baris Dünya?da baris? diyen Atatürk mü gerçek binlerce masum insani öldüren Atatürk mü gerçek?

1625610_797904026932830_747822837098142822_naaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Yurtta baris Dünya?da baris? diyen Atatürk mü gerçek binlerce masum insani öldüren Atatürk mü gerçek?

Biz bugün sulh kavramını daha demokratik bir içerikle anlıyoruz ama o (Atatürk döneminde) zamanki “yurtta sulh”, yurtta itaatin sağlanması, çatışmanın olmaması anlamına geliyor. Onlar şiddet yönteminin sulhu sağlayacağını düşünüyorlar. Atatürk en şiddetli edeplendirme, uysallaştırma politikalarını da, en şiddetli bastırma politikalarını da, “inkılâpları yerleştiriyorum, böylece yurtta sulhu, huzur ve sükunu sağlıyorum” düşüncesiyle yaptı. Ancak 1946 yılına gelindiğinde, İsmet İnönü, Faik Ahmet Barutçu’ya “Atatürk’ün şiddet metodlarıyla artık bu memleket idare edilemez. Kanun devrine geçmemiz lazım” dedi.

[Taha Akyol, Türk Gazeteci ve yazar. Taraf-2009 ]Atatürk’ün rejimi, Atatürk’ün hukuk anlayışı bugün hiçbir şekilde referans kaynağı olamaz. Atatürk’ün kendisi ihtilal Hukukunu uyguladı. İhtilal Hukuku kavramıyla bağdaşmayan otoritenin sınırlandırılması bağımsız yargı falan bunları kabul etmedi.Atatürk Muhafazakârları dışladı, İstiklal Mahkemelerinin susturduğu aydınlar haksız yere idam edilen falancaların itibarının iadesi falan bunlar hala gündemde.[Taha Akyol, Türk Gazeteci ve yazar.–09.03.2013]Ben size “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini halkın anlayacağı şekilde tercüme edeyim: Yurtta sulh… Muhalefeti ezmek, partileri kapatmak, konuşma özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ortadan kaldırmak, grev hakkını yoketmek, azınlıkları tasfiye etmek yoluyla sulh… “Zoraki” sulh derler buna. “Şu dönem ve görünür bir gelecekte de çok güçsüz olduğumuz ve öyle kalacağımız için imparatorluğun (güçlü devlet) kanını aramayacağız… (lozan masasında) Kaybettiğimiz toprakları yeniden ele geçirmeye halimiz yok, dolayısıyla isteğimiz de yok.””Kimseye verecek bir karış toprağımız yok, kimsenin toprağında gözümüz de yok” demek, “kayıpları sineye çekiyoruz ama bundan fazla da geri çekilmeyiz” demektir.

[Engin Ardıç Türk Gazeteci, ve yazar.Sabah Gazetesi]

Mustafa Kemal pragmatiktir.Politikacılığı (iki yüzlüğü) dikkate alındığında ne değişiyor, ortaya ne çıkıyor?

Mesela Atatürk’ün gazeteciler tarafından çok kullanılan bir sözü daha vardır. “Basın hürriyetinden ortaya çıkacak olan sakıncaların çaresi yine basın hürriyetidir” diye. Oysa Takrir-i Sükûn döneminde basının nasıl yasaklandığını gazeteci Ahmet Emin Yalman (veya belgeler) anlatır. Atatürk’ün politik şartlara göre söylediği sözler vardır. .[Taha Akyol, Türk Gazeteci ve yazar]

Atatürk, Görüldüğü gibi, “pragmatik” bir önderdi. Totaliter değil, otoriterdi. Bir düşünce “sistemi” yoktu.Yani, bürokrasinin bize yutturmaya çalıştığı gibi bir “Atatürkçü düşünce sistemi” yoktur. “İlkeler” vardır, o kadar.[Engin Ardıç Türk Gazeteci, ve yazar.Sabah Gazetesi]

Kazım Karabekir’in İstiklal Harbi kitabı 1933’de yakılmıştı. Kitap yakılmasına karşı mıyızz, yoksa yaktırana ve yakılana göre değişir mi? [Ufuk Uras – 15.04.2013]
Karabekir’in kitabı da basılmadan yakılmıştı.Can Dündar – Milliyet Gazetesi 26.03.2011Düşünün ki, Kazım Karabekir’in İstiklal Harbimiz isimli anıları, ancak 1961’de basılabildi ve o da toplatıldı. Daha sonra güç bela mahkeme kararıyla beraat etti. Kazım Karabekir o kitapta Atatürk’e muhalefet edenlerin bakış açısını gösterir. “Milli mücadeleyle istiklalimizi kazandık ama tek parti rejimiyle hürriyetimizi kaybettik” der. Bana göre tarihin özeti budur. [Taha Akyol, Türk Gazeteci ve yazar. Taraf-2009]Atatürk, Şeyh Said Ayaklanmasını, muhaliflerini susturmak için kullandı mı? Kesinlikle… Atatürk’ün başvekili Fethi Bey bile Takrir-i Sükûn Kanunu’nun ve sıkıyönetimin sadece isyan çıkan illerde uygulanmasını savunuyor. Atatürk ise İsmet Paşa’yı başbakanlığa getirerek İstanbul’da bile Takrir-i Sükûn Kanunu’nu uygulatıyor. Gazetecileri, muhalif basını tamamen susturuyor.

[Taha Akyol, Türk Gazeteci ve yazar. Taraf-2009 ]

1924-1938 yılları arası “cumhurbaşkanının (mustafa kemal) onayıyla, her türlü basını ve yayını yasaklamaya yetkili kılındı (ayrıca partileri, dernekleri, sendikaları, her türlü örgütlenmeyi falan filan.)Yasanın altında elbette cumhurbaşkanının imzası vardı, aksi takdirde zaten yürürlüğe giremezdi! Kapatılan partilerin, gazetelerin, dergilerin falan filan kapatma kararnamelerinin altında da cumhurbaşkanının onay imzası vardı.

[10 Ağustos 2012 – Engin Ardıç]

Atatürk Döneminde 130 Küsur Adet Gazete, Dergi Ve Kitap Yasaklanmıştır.

[Cumhuriyet Döneminde Sansür” Ankara 2007, Siyasal Kitabevi]

50 kat fazlası;

Atatürkçülüğünden kimsenin şüphe edemeyeceği ;

Bu millet Çanakkale’de 400bin, Yunan harbinde ise 10bin şehid vermiştir! Ama inkılâplar için tamı tamına 500.000!(beşyüz bin) İnsan katledildi.

Kaynak;1;İrfan Orga, Atatürk s,265  2; Falih Rıfkı Atay Eski Saat, S. 330

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Her biri gerçek (bilimsel) belgelere, tanıklıklara, konuşmalara dayandırılan bu politik kimliklerin hangisi gerçek Atatürk? Bir insan aynı anda hem komünist hem ülkücü, hem ‘Kürtler’in özerkliğinden yana’,hem dindar hem ateist, hem otoriter (diktatör) hem demokrat olamayacağına göre bu iddia sahiplerinden biri yalan söylüyor olmalı…Hangisi doğru bunların? http://yakintarihimiz.org/her-biri-gercek-bilimsel-belgelere-tanikliklara-konusmalara-dayandirilan-bu-politik-kimliklerin-hangisi-gercek-ataturk-bir-insan-ayni-anda-hem-komunist-hem-ulkucu-hem-kurtlerin-ozerkliginden.html

Engin Ardıç İle Tarih Dersleri;

Google Aramaları

  • Ataturk 500 000 insanı öldürdümü
  • gerçek atatürk
  • kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktur ataturk
  • hakiki Atatürk kim
  • gerçek mustafa kemal atatürk kim
  • barış atay atatürkçü mü
  • atatürk ün insanları katletmesi
  • ataturk masummu
  • Atatürk masum insan öldürdü mü
  • yurtta sulh cihanda sulh gerçeği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*